Zpět

Usnesení 6. jednání Celostátní konference KDU-ČSL, 22. 9. 2023

Přidáno 22. 9. 2023
 
Usnesení
 
6. jednání Celostátní konference KDU-ČSL
22. 9. 2023 Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje
 • program 6. jednání Celostátní konference KDU-ČSL
 • za členy návrhové komise Radovana Gaudyna, Martina Machů, Jaroslava Klašku
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:
 • rezignaci člena CK Jiřího Šimona. Novým člen CK KDU-ČSL se stává náhradník zvolený na krajské konferenci Slavomír Mácha.
 • zprávu o kontrole plnění usnesení Celostátní konference KDU-ČSL
 • prezentované průzkumy a analýzy
 • přednesené informace k volbám do EP 2024
 • informaci o aktuální politické situaci přednesenou předsedou a 1. místopředsedou strany
 • přednesené informace k programové konferenci, která se bude konat 21.10.2023
 • zprávu ze dne 18. 9. 2023 k plnění usnesení Sjezdu KDU-ČSL 2022
 • Zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL
 • Zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL
 • Zprávu o činnosti europoslanců KDU-ČSL
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
 • zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference schvaluje zadání pro nový grafický manuál včetně loga KDU-ČSL a bere na vědomí harmonogram přípravy.
Hlasování: pro 60, proti 1, zdrželi se 2
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje úpravu evidence docházky tak, že bude sledována přítomnost členů CK na začátku jednání a také na jeho konci podpisem na prezenční listině. Tento výstup bude předkládán následně na jednání krajských výborů a sjezdu tak, aby delegáti sjezdu měli přehled o tom, kdo byl na jednání CK až do konce. 
Hlasování: pro 45, proti 2, zdržel se 9
 
 
V Praze, 22. 9. 2023
 
 
Radovan Gaudyn
předseda návrhové komise