Zpět

Usnesení 5. jednání Celostátní konference KDU-ČSL, 20. 5. 2023

Přidáno 20. 5. 2023
 
Usnesení
 
5. jednání Celostátní konference KDU-ČSL
20. 5. 2023 Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje
 • program 5. jednání Celostátní konference KDU-ČSL
 • za členy návrhové komise Radovana Gaudyna, Martina Machů, Jana Málka
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:
  • zprávu o kontrole plnění usnesení Celostátní konference KDU-ČSL
  • informaci o aktuální politické situaci přednesenou předsedou strany
  • přednesené informace k volbám do EP, krajským a senátním volbám 2024
  • zprávu k plnění usnesení Sjezdu KDU-ČSL 2022
  • Zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL
  • Zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL
  • Zprávu o činnosti europoslanců KDU-ČSL
  • Harmonogram jednání CV a CK na 2. pololetí 2023
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
 • zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL
 • Výroční finanční zprávu KDU-ČSL za rok 2022.
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL revokuje své usnesení ze dne 24. 3. 2023 ohledně termínu sjezdu:
 
         Celostátní konference KDU-ČSL určuje:
 • dobu konání sjezdu na 13. 4. – 14. 4. 2024
 • místo konání sjezdu – Parkhotel Plzeň
 Hlasování: všichni pro

V Praze, 20. 5. 2023
 
 
Radovan Gaudyn
předseda návrhové komise