Zpět

Usnesení 8. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL ze dne 26. 10. 2012

Přidáno 26. 10. 2012

Usnesení
8. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL

26. října 2012, Praha, Palác Charitas
1) Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:

Zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL.
H: 57.0.0


2) Celostátní konference bere na vědomí:

Zprávu o činnosti Klubu senátorů KDU-ČSL.
H: 52.0.0


Informaci o aktuální politické situaci.
H: 52.0.0


Zprávu o organizačním zajištění Sjezdu KDU-ČSL 2012 v Jihlavě.
H: většina pro

Usnesení CV SŽ KDU-ČSL ze dne 20. 10. 2012.
H: 46.0.6


3) Celostátní konference KDU-ČSL doporučuje:

Sjezdu KDU-ČSL schválit novelizaci Stanov KDU-ČSL předloženou předsedou Komise pro změnu Stanov KDU-ČSL Ing. Marianem Jurečkou se zapracovanými změnami schválenými CK.
H: .45.4.3


4) CK KDUČSL žádá:
členy CK KDU-ČSL, aby připomínky k návrhu nového paragrafu 28 Stanov zaslali na farska@kdu.cz do 2. 11. 2012. Poté budou předány CV KDU-ČSL k hlasování.
H: 52.0.0


Jiří Navrátil
předseda návrhové komise

V Praze dne 26. října 2012