Zpět

Usnesení 4. jednání Celostátní konference KDU-ČSL, 24. 3. 2023

Přidáno 24. 3. 2023
 
Usnesení
 
4. jednání Celostátní konference KDU-ČSL
24. 3. 2023 Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje
 • program 4. jednání Celostátní konference KDU-ČSL
 • za členy návrhové komise Jaroslava Klašku, Jana Martínka a Martina Rybára
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí rezignaci člena CK Roberta Šťastného a v souladu s § 36 Stanov KDU-ČSL kooptuje na uvolněné místo Markétu Bahníkovou.
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:
  • zprávu o kontrole plnění usnesení Celostátní konference KDU-ČSL
  • Informaci o aktuální politické situaci přednesenou předsedou strany
  • zprávu Pavla Bělobrádka a Heleny Martínkové k hodnotovým základům politiky KDU-ČSL
  • zprávu ředitele IKDP Jana Šmídka o stavu přípravy Ideové a programové debaty
  • zprávu k plnění usnesení Sjezdu KDU-ČSL 2022
  • Zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL
  • Zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL
  • Zprávu o činnosti europoslanců KDU-ČSL
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
 • zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL
 • Výroční finanční zprávu KDU-ČSL za rok 2022.
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL:
1. Ukládá předsedovi KDU-ČSL svolat do 30. 6. 2023 Sjezd KDU-ČSL 2024
2. Určuje:
a) dobu konání sjezdu na 11. 5. - 12. 5. 2024
b) místo konání sjezdu – bude upřesněno později
c) výchozí počet delegátů sjezdu: 200 volených delegátů. Počet delegátů za jednotlivé krajské, resp. okresní organizace bude stanoven výpočtem podle Volebního řádu KDU-ČSL.
d) výchozí počet členů Celostátní konference KDU-ČSL: 50 volených členů. Počet volených členů za jednotlivé krajské organizace bude stanoven výpočtem podle Volebního řádu KDU-ČSL.
 
3. Ukládá generálnímu sekretáři KDU-ČSL:
a) organizačně zajistit přípravu a konání Sjezdu KDU-ČSL 2024,
b) podat o organizačním zajištění tohoto sjezdu zprávu Celostátní konferenci KDU-ČSL nejpozději 60 dnů před konáním sjezdu.
Hlasování: všichni pro
 
V Praze, 24. 3. 2023
 
 
Jaroslav Klaška
předseda návrhové komise