Zpět

Usnesení 9. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL ze dne 14. 12. 2012

Přidáno 14. 12. 2012

 
Usnesení
9. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
14. prosince 2012, Praha, Palác Charitas
 
 
 
 
1)    Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
 
Zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL.
H: 53.0.0
 
 
Rozpočet KDU-ČSL na rok 2013 předložený generálním sekretářem.
 
H: 52.0.0
 
 
2)    Celostátní konference bere na vědomí:
 
Informaci o výpovědi spolupráce KDU-ČSL a MKD.
 
Zprávu o plnění usnesení zasedání CK KDU-ČSL.
 
Zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL.
 
Informaci o aktuální politické situaci.
 
Navržený harmonogram zasedání CV a CK KDU-ČSL pro rok 2013.
 
 
Přehled členů, kteří se účastnili méně než 50 % (resp. 30 %) zasedání CV a CK KDU-ČSL v období mezi sjezdy 2010 a 2012.
 
 
 
 
3)    Celostátní konference KDU-ČSL:
 
 
1.  Ukládá předsedovi KDU-ČSL svolat do 31. ledna 2013 Sjezd KDU-ČSL 2013
2.  Určuje:
a)  dobu konání sjezdu na dny 8. - 9. 6. 2013
b)  místem konání sjezdu bude Olomouc
c)  klíč pro volbu delegátů sjezdu (zástupců okresních organizací) bude navržen až po registraci novelizovaných Stanov KDU-ČSL a schválení volebního řádu nejpozději do 18. 1. 2013.
d)  klíč pro volbu členů Celostátní konference KDU-ČSL na krajských konferencích – rovněž bude navržen až po registraci novelizovaných Stanov KDU-ČSL a schválení volebního řádu nejpozději do 18. 1. 2013.
 
 
 
 
 
 
3.Schvaluje:           a) Návrh programu sjezdu (viz příloha č. 1).
 
                               b) Harmonogram stranických akcí 2013 navazujících na přípravu Sjezdu KDU-ČSL 2013
(viz příloha č. 2),
 
         c) Sjezdový účastnický příspěvek ve výši      
                2400,- Kč na delegáta.
 
4.Ukládá generálnímu sekretáři KDU-ČSL:
a)  organizačně zajistit přípravu a konání Sjezdu KDU-ČSL 2013,
b)  podat o organizačním zajištění tohoto sjezdu zprávu Celostátní konferenci KDU-ČSL nejpozději do 31. 3. 2013.
 
H: 51.0.0
.
 
4)    CK KDU-ČSL vyzývá OK a KK, aby zohlednili při nominačních konferencích a volbách do CV a CK docházku současných členů těchto orgánů.
H: 50.0.1
 
 
 
 
 
 
Jiří Navrátil
předseda návrhové komise
 
V Praze dne 14. prosince 2012