Zpět

Usnesení 10. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL ze dne 18. 1. 2013

Přidáno 18. 1. 2013


Usnesení
10. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
18. ledna 2013, Praha, Palác Charitas
1) Celostátní konference KDU-ČSL podle § 35 Stanov KDU-ČSL kooptuje:
- bratra Patra Čadu za člena Celostátní konference KDU-ČSL.

2) Celostátní konference bere na vědomí:
- Informaci o aktuální politické situaci přednesenou Pavlem Bělobrádkem.
- Informaci ze senátorského klubu přednesenou Petrem Šilarem.

3) Celostátní konference KDU-ČSL doporučuje:
a) zahájit na okresních a krajských konferencích diskusi na téma „Příprava kandidátů pro volby do PS a Senátu PČR v roce 2014.
b) aby v primárních volbách do PS PČR byla volitelná místa obsazována osobnostmi s aktivní znalostí alespoň jednoho cizího jazyka. Současně je nutné při primárních volbách zohlednit aktivitu kandidátů ve volební kampani a aktivní účast v práci v odborných komisích.

4) Celostátní konference KDU-ČSL ukládá:
- krajským výborům, aby do 30. 6. 2013 formulovaly připomínky k Volebnímu programu KDU-ČSL 2010-2014.
- GS dodat krajům počty delegátů sjezdu, KK a členů CK dle jednotlivých krajských organizací do 31. 1. 2013.

5) Celostátní konference vyzývá:
- členy KDU-ČSL, aby okresním a krajským výborům KDU-ČSL předali podněty k aktualizaci programu KDU-ČSL. Výchozím materiálem bude Volební program KDU-ČSL 2010-2014.

6) Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
- navržený Volební řád primárních voleb pro volby do Evropského parlamentu 2014 a postup sestavení kandidátní listiny KDU-ČSL pro volby do EP 2014.
- navržený Volební řád KDU-ČSL.

7) CK KDU-ČSL určuje:
a) výchozí počet delegátů sjezdu: 200 volených delegátů. Počet delegátů za jednotlivé krajské, resp. okresní organizace bude stanoven výpočtem podle Volebního řádu KDU-ČSL.

b) výchozí počet členů Celostátní konference KDU-ČSL: 50 volených členů. Počet volených členů za jednotlivé krajské organizace bude stanoven výpočtem podle Volebního řádu KDU-ČSL.

c) Rozhodným datem pro výpočet delegátů sjezdu 2013, členů CK, delegátů krajských a okresních konferencí KDU-ČSL je stav členské základny k 31. 12. 2012.

8) CK KDU-ČSL děkuje:
- MUDr. Zuzaně Roithové, MBA, za skvělou reprezentaci KDU-ČSL při volbách prezidenta republiky..


Jiří Navrátil
předseda návrhové komise

V Praze dne 18. ledna 2013