Zpět

Usnesení Celostátní konference KDU-ČSL per rollam ze dne 26. 8. 2022

Přidáno 26. 8. 2022
Celostátní konference KDU-ČSL dle Statutu odborných komisí, ve smyslu § 18, odst. 4, písm. c) Stanov KDU-ČSL, zřizuje na návrh předsednictva KDU-ČSL odbornou komisi pro národnostní menšiny, krajany a integraci cizinců.
Hlasování: pro 61, proti 1, zdrželi se 3, ostatní nehlasovali

Zapsala: Markéta Cacáková, Daria Křivánková