Zpět

Usnesení 11. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL ze dne 22. 3. 2013

Přidáno 22. 3. 2013


Usnesení
11. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL

22. března 2013, Praha, Palác Charitas1) Celostátní konference bere na vědomí:
- informaci o aktuální politické situaci přednesenou Janem Bartoškem.
- informaci o činnosti senátorů KDU-ČSL přednesenou Petrem Šilarem.
- informaci o organizačním zajištění Sjezdu KDU-ČSL 2013 přednesenou generálním sekretářem.
- navržený seznam kandidátů na celostátní nominační listinu pro primární volby pro volby do Evropského parlamentu 2014
 

2) Celostátní konference KDU-ČSL vyzývá:
- vyzývá kandidáty na funkci krajského předsedy, aby na krajských konferencích představili konkrétní kroky, které učiní pro vytvoření kvalitních kandidátek ve městech nad 10.000 obyvatel.
 

3) Celostátní konference pověřuje:
- Celostátní výbor KDU-ČSL k předložení podkladových materiálů Sjezdu KDU ČSL v dikci odst. 4. Jednacího řádu Sjezdu KDU-ČSL 2013.
 

4) Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
- Jednací řád Celostátní konference KDU ČSL, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 
- Zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL.
 
- Výroční finanční zprávu KDU-ČSL za rok 2012.
 
- Nové znění těchto vnitrostranických norem:
1) Jednací řád KDU-ČSL
2) Statut Celostátního rozhodčího sboru KDU-ČSL
3) Směrnice pro hospodaření a účtování v KDU-ČSL
4) Příspěvkový řád KDU-ČSL
5) Statut odborných komisí KDU-ČSL
6) Statut programové rady KDU-ČSL
 
- Volební řád Sjezdu KDU-ČSL 2013.
 
- Jednací řád Sjezdu KDU-ČSL 2013.
 

5) Celostátní konference KDU-ČSL nesouhlasí:
- se záměrem vlády ČR transformovat Ředitelství silnic a dálnic na akciovou společnost. Takový krok omezí veřejnou kontrolu hospodaření, přinese riziko vyvedení státního majetku a fiskální rizika pro Českou republiku.

- se záměrem vlády ČR na zrušení stavebního spoření.

- se snížením finančních prostředků v PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA.Štěpán Komárek
předseda návrhové komise

V Praze dne 22. března 2013