Zpět

Usnesení 1. jednání Celostátní konference KDU-ČSL 10. 6. 2022

Přidáno 10. 6. 2022
 
Usnesení
 
1. jednání Celostátní konference KDU-ČSL
10. 6. 2022, Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2
 
 
1) Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje
 • program 1. jednání Celostátní konference KDU-ČSL včetně doplňujících návrhů Jana Martínka
 • Františka Talíře, Jaroslava Klašku a Martina Machů za členy návrhové komise.
Hlasování: všichni pro
 
2) Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:
 • zprávu o kontrole plnění usnesení Celostátní konference KDU-ČSL
 • Informaci o aktuální politické situaci přednesenou 1. místopředsedou strany
 • Zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL
 • Zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL
 • Zprávu o činnosti europoslanců KDU-ČSL
Hlasování: všichni pro
 
3) Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
 • Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje předložený Jednací řád Celostátní konference KDU‑ČSL, který je nedílnou součástí tohoto usnesení
 • Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje Ing. Františka Frolu a Marii Kubovou členy Celostátní revizní komise KDU-ČSL.
 • zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL
Hlasováno: všichni pro
 
4) Celostátní konference KDU-ČSL:
 1. určuje zmocněnce a náhradníka zmocněnců KDU-ČSL pro volby do Senátu PČR 2022 dle přílohy č. 1.
 2. pro případ nutnosti zmocňuje předsednictvo strany k odvolání zmocněnce a k pověření jeho náhradníka k plnění úkonů spojených s registrací kandidátů do Senátu PČR. 
Hlasováno: všichni pro
 
5) Celostátní konference KDU-ČSL ukládá generálnímu sekretáři strany, aby zajistil vyhotovení přehledové tabulky plnění usnesení Sjezdu KDU-ČSL, kde bude uvedeno, v jaké fázi se plnění nachází, a která bude průběžně aktualizována a poslouží jako podklad k pravidelnému bodu jednání CK se stejným názvem.
 
Hlasování: pro 58, proti 0, zdrželi se 4
 
6) Celostátní konference KDU-ČSL respektuje různé formy lidského soužití a jejich hodnotu a zároveň hájí manželský svazek muže a ženy jako základ rodiny s veškerým jejím posláním.
Celostátní konference KDU-ČSL považuje institut manželství muže a ženy za širokou veřejností vysoce respektovaný a nezastupitelný kvůli potenciálu naplnit všechny hlavní funkce rodiny.
Celostátní konference KDU-ČSL podporuje návrh novely Listiny základních práv a svobod, který by chránil základní stavební prvek úplné rodiny – manželství muže a ženy – a vyzývá vedení KDU-ČSL, aby iniciovalo a moderovalo jednání na úrovni koalice k naplnění programového prohlášení vlády ve věci úpravy právních podmínek pro registrované partnery.
Celostátní konference KDU-ČSL odmítá vulgarizaci veřejné diskuse a urážky těch, kdo ve věcech manželství hájí současný právní stav, i těch, kdo žijí v jiném než klasickém manželském a partnerském vztahu; respektovat soukromí a nepodléhat vášním ve veřejných debatách je přirozenou povinností členů KDU-ČSL.
Hlasování: pro 55, proti 0, zdrželo se 7
 
V Praze, 10. 6. 2022
 
Jaroslav Klaška
předseda návrhové komise