Zpět

Usnesení 7. jednání Celostátní konference KDU-ČSL 7. 1. 2022

Přidáno 7. 1. 2022
Usnesení
 
7. jednání Celostátní konference KDU-ČSL
7. 1. 2022, Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje
 • program 7. jednání Celostátní konference KDU-ČSL
 • Jaroslava Klašku, Jana Šmídka a Františka Talíře za členy návrhové komise.
 
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:
 • zprávu o kontrole plnění usnesení Celostátní konference KDU-ČSL
Hlasování: všichni pro 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
 • zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL
Hlasování: všichni pro
 
 • rozpočet KDU-ČSL na rok 2022 předložený generálním sekretářem.
Hlasování: všichni pro
 
 • nový Statut odborných komisí KDU-ČSL
Hlasování: pro 71, proti 0, zdržel se 1
 
 • nový Volební řád KDU-ČSL, dle varianty výpočtu delegátů č. 1.
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
  1. Návrh programu Sjezdu KDU-ČSL 2022
  2. Sjezdový účastnický příspěvek ve výši 2000,- Kč na delegáta.
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL:
  1. Ruší ke dni 7. 1. 2022 stávající odborné komise a současně k tomuto dni zřizuje nové odborné komise KDU-ČSL, dle seznamu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
  2. Děkuje končícím předsedům odborných komisí i všem jejím členům za jejich obětavou práci a nasazení pro KDU-ČSL.
Hlasování: pro 71, proti 0, zdržel se 1
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL stanovuje rozhodným datem pro určení stavu členské základny, z něhož bude proveden výpočet počtu delegátů sjezdu, krajských konferencí, okresních konferencí a členů Celostátní konference KDU-ČSL, datum 31. 12. 2021
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference schvaluje materiál “Zefektivnění vnitrostranické komunikace a činnosti v rámci KDU-ČSL” předložený Janem Bartoškem a pověřuje jej a jeho tým realizací dalších kroků v souladu s navrženou strategií.
Hlasování: pro 67, proti 0, zdrželi se 3
 
 1. Celostátní konference bere na vědomí:
 • Informaci o aktuální politické situaci přednesenou předsedou strany
 • Zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL
 • Zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL
 • Zprávu o činnosti europoslanců KDU-ČSL
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL vítá vznik nezávislého odborného týmu ministra zdravotnictví pro řešení boje s pandemií Covid-19 – tzv. Virtuální Kochův institut. Celostátní konference očekává, že bude pravidelně veřejně vystupovat a odborně zdůvodňovat návrhy vládních opatření. CK současně doporučuje, aby tento tým publikoval a průběžně aktualizoval argumentář vyvracející závádějící neopodstatněné a odborně sporné argumenty odborné veřejnosti proti prospěšnosti očkování.
  Vysoká proočkovanost je cesta, jak snížit počty covid nemocných pacientů vyžadujících intenzivní péči a umožňuje věnovat se znovu všem pacientům s ostatními diagnózami. 
Hlasování: pro 60, proti 1, zdržel se 5
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL si připomněla 45. výročí zveřejnění Charty 77 a přihlásila se k památné větě Václava Havla: „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl bez ohledu na to, jak to dopadne."
Hlasování: pro 62, proti 0, zdrželi se 4 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL bere materiál „Fit for 55“ předložený místopředsedou Petrem Hladíkem za základ pro stranickou diskusi.
 • Celostátní konference KDU-ČSL ukládá odborné komisi pro životní prostředí připravit prezentaci, která bude podkladem pro OV a KV.

 • Celostátní konference KDU-ČSL ukládá Programové radě uspořádat k danému tématu Programovou konferenci.
Hlasování: všichni pro

V Praze, 7. 1. 2022
 
Jaroslav Klaška
předseda návrhové komise