Zpět

Usnesení 1. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL ze dne 21. 6. 2013

Přidáno 21. 6. 2013

Usnesení
1. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
21. června 2013, Praha, Palác Charitas


1) Celostátní konference bere na vědomí:
- zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL přednesenou Petrem Šilarem
- informaci o aktuální politické situaci přednesenou Pavlem Bělobrádkem.

 


2) Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
- Zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL.
 


3) Celostátní konference KDU-ČSL ukončuje:
- činnost dosavadních odborných komisí KDU-ČSL a dle § 18, odst. 4, písm. c) Stanov KDU-ČSL ustavuje nové odborné komise KDU-ČSL podle přiloženého návrhu.Štěpán Komárek
předseda návrhové komise

V Praze dne 21. června 2013