Zpět

Usnesení 5. jednání Celostátní konference KDU-ČSL 15. 10. 2021

Přidáno 15. 10. 2021
Usnesení

 5. jednání Celostátní konference KDU-ČSL
15. 10. 2021, Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje
 • program 5. jednání Celostátní konference KDU-ČSL
 • Jaroslava Klašku, Jana Šmídka a Františka Talíře za členy návrhové komise.
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:
 • zprávu o kontrole plnění usnesení Celostátní konference KDU-ČSL
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
 • zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference bere na vědomí:
 • Informaci o aktuální politické situaci přednesenou předsedou strany
 • Zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL
 • Zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL
 • Zprávu o činnosti europoslanců KDU-ČSL
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí informace o dosavadních povolebních jednáních. Souhlasí s dosavadním postupem jednání, která povedou k přípravě koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády.

  Celostátní konference děkuje všem, kteří se zasloužili o mimořádně úspěšný výsledek voleb do Poslanecké sněmovny. Oceňuje skvělou práci profesionálního týmu i obětavost a nasazení jak kandidátů, tak i stovek a tisíců dobrovolníků. KDU-ČSL si je vědoma, že tento mimořádný výsledek je především závazkem, abychom občany svěřenou důvěru proměnili v kvalitní správu naší země.
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL žádá poslance zvolené za KDU-ČSL, aby se po zvolení věnovali naplno práci poslance, aby ostatní pracovní aktivity utlumili a případné politické či volené funkce přenechali dalším lidem v pořadí.
Hlasování: pro 63, proti 0, zdrželo se 7
 
 1. CV KDU-ČSL děkuje všem, kteří nás ve volbách do Poslanecké sněmovny podpořili. Budeme nadále rozvíjet principy demokracie, právního státu, občanské společnosti a hájit důstojnost každého člověka. Potvrzujeme, že na principech sociálně-tržního hospodářství budeme i nadále podporovat všechny, kdo férovým způsobem vytváří společenské bohatství, i ty, kteří již ekonomicky aktivní nejsou. KDU-ČSL bude sociálním svědomím vznikající koalice. Zodpovědná solidarita pro nás zůstává klíčovým principem.

  Nedopustíme, aby se jakkoliv zhoršila situace našich seniorů, lidí s handicapem a rodin s dětmi. Všichni ti mohou i nadále počítat s naší podporou a zájmem.

  KDU-ČSL si je vědoma, že je v naší zemi velká skupina voličů, jejichž hlas neznamenal zisk mandátů pro jejich politickou stranu.

  Především ty, kteří poctivě pracují i ty, kteří pracovat nemohou, chceme ujistit, že budeme v budoucím vládním uspořádání hájit i jejich zájmy.
Hlasování: pro 65, proti 2, zdrželi se 3
 
 1. Celostátní konference ukládá předsednictvu strany připravit materiál, který stanoví priority a kroky nezbytné pro posílení pozice KDU-ČSL v dalším období tak, aby mohl být projednán na prosincové schůzi Celostátní konference.
Hlasování: pro 69, proti 0, zdržel se 1
 
V Praze, 15. 10. 2021
 
Jaroslav Klaška
předseda návrhové komise