Zpět

Usnesení 3. jednání Celostátní konference KDU-ČSL 5. 3. 2021, on-line

Přidáno 5. 3. 2021
 
Usnesení
 
3. jednání Celostátní konference KDU-ČSL
5. 3. 2021, on-line
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
 • program 3. jednání Celostátní konference KDU-ČSL.
 • Jaroslava Klašku, Jana Šmídka a Františka Talíře za členy návrhové komise.
Hlasování: všichni pro
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:
 • zprávu o kontrole plnění usnesení Celostátní konference KDU-ČSL
Hlasování: všichni pro
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
 • zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL
Hlasování: pro 58, proti nikdo, zdržel se 4, usnesení bylo přijato
 
 
 1. Celostátní konference bere na vědomí Informaci o aktuální politické situaci přednesenou předsedou strany
Hlasování: všichni pro
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje Koaliční smlouvu mezi KDU-ČSL, ODS a TOP 09 pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021.
Hlasování: pro 68, proti nikdo, zdrželi se 4, usnesení bylo přijato
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL: 
a)     schvaluje předložený návrh programového dokumentu koalice „Spolu“.
b)     ukládá Předsednictvu KDU-ČSL posoudit, ve spolupráci s programovými týmy, připomínky vzešlé z jednání CK, projednat je s koaličními partnery a pokusit se o jejich zapracování do programového dokumentu koalice „Spolu“.
Hlasování: pro 61, proti nikdo, zdrželo se 5, usnesení bylo přijato
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL ukládá předsednictvu uspořádat ve spolupráci s IKDP sérii on-line programových konferencí s cílem seznámit kandidáty i další členy KDU-ČSL s koaličním programem. Zdůraznit nejzajímavější témata pro KDU-ČSL a získat k nim další zajímavé argumenty.
Hlasování: pro 59, proti 1, zdrželi se 4, usnesení bylo přijato
 
 
 1. CK KDU-ČSL ukládá poslancům a senátorům za KDU-ČSL jednat o okamžitém zařazení očkování zaměstnanců sociální péče, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty (tj. ambulantní a terénní sociální služby).
Hlasování: pro 57, proti 0, zdrželo se 6, usnesení bylo přijato
 
 
V Praze, 5. 3. 2021
 
 
 
Jaroslav Klaška
předseda návrhové komise