Zpět

Usnesení 2. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL ze dne 20. 9. 2013

Přidáno 15. 12. 2013
Usnesení
2. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
20. září 2013, Praha, Palác Charitas
 
 
 
1)    Celostátní konference bere na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení zasedání Celostátní konference KDU-ČSL přednesenou Pavlem Hořavou
- zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL přednesenou Petrem Šilarem
- informaci o aktuální politické situaci přednesenou Pavlem Bělobrádkem.
- informaci o přípravě a průběhu volební kampaně přednesenou Marianem Jurečkou.
 
H: všichni pro
 
 
2)    Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
-       zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL.
H: všichni pro
 
-       rozhodnutí Celostátního výboru KDU-ČSL ve věci sestavení návrhů kandidátních listin pro předčasné volby do PS PČR 2013, které Celostátní výbor učinil na svém 4. zasedání dne 13. 8. 2013 usnesením č. 7.
H: všichni pro
 
3)    Celostátní konference KDU-ČSL pověřuje
-       předsednictvo KDU-ČSL k upřesnění bodu programu daňové progrese.
H: všichni pro
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    František Havíř
                                                                                předseda návrhové komise
 
V Praze dne 20. srpna 2013