Zpět

Usnesení 3. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL ze dne 15. 12. 2013

Přidáno 15. 12. 2013
 

Usnesení

3. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL

15. prosince 2013, Praha, Palác Charitas

 
 
 
1)    Celostátní konference bere na vědomí:

       -  kontrolu plnění usnesení zasedání Celostátní konference KDU-ČSL přednesenou Pavlem Hořavou.
 
       -  zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL přednesenou Petrem Šilarem.
 
       -  zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL přednesenou Marianem Jurečkou.
 
       -  zprávu o přípravě volebních kampaní v roce 2014 přednesenou Vítem  Doležálkem.
 
       -  termín konání příštího zasedání CK KDU-ČSL 21. 3. 2014.
 
      -  zprávu o aktuální politické situaci přednesenou Marianem Jurečkou.
 
      - dosavadní výsledky vyjednávacího týmu.
 
H: většina pro
 
 
2)    Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:

- zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL.
H: všichni pro
 
 
- úpravu Směrnice pro hospodaření a účtování v KDU-ČSL spočívající v doplnění § 2 o bod 1, písmeno c/4.
H: všichni pro
 
- rozpočet KDU-ČSL na rok 2014 předložený generálním sekretářem.
H: většina pro
 
- koaliční smlouvu v části programové a procedurální
H: většina pro
 
 
3)    Celostátní konference KDU-ČSL určuje:

- zmocněnce a náhradníka zmocněnce KDU-ČSL do doplňovacích voleb senátu PČR 2014 ve volebním obvodu č. 80 – Zlín dle přílohy.
H: všichni pro
 
4)    Celostátní konference zmocňuje:

- předsednictvo strany k odvolání zmocněnce a k pověření jeho náhradníka k plnění úkonů ve volebních věcech. 
H: všichni pro
 
- předsedu, předsednictvo a Celostátní výbor k dojednávání důstojného a partnerského zastoupení KDU-ČSL v případné koaliční vládě.
H: většina pro
 
 
5)    Celostátní konference souhlasí:

- se změnou statutu Nového HLASu ve smyslu vypuštění bodu 3b): šéfredaktor NH je pracovníkem úseku komunikace ÚK KDU-ČSL.
H: všichni pro
 
 
6)    Celostátní konference ukládá:
- těm, kteří se budou případně podílet na tvorbě programového prohlášení vlády, zohlednit příspěvky a náměty, které byly předneseny na Celostátní konferenci dne 15.12.2013.
H: většina pro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Ing. Roman Línek MBA
                                                                                předseda návrhové komise
 
 
 
V Praze dne 15. prosince 2013