Zpět

Usnesení 1. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL 19. 6. 2020

Přidáno 19. 6. 2020
 
Usnesení
 
1. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
19. 6. 2020, Praha, Palác Charitas
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje Program 1. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL.
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:
  • zprávu o kontrole plnění usnesení Celostátní konference KDU-ČSL
  • zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL
  • zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL
  • informaci o aktuální politické situaci přednesenou předsedou strany
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
  • zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL:
  1. určuje zmocněnce a náhradníky zmocněnců KDU-ČSL pro volby do zastupitelstev krajů 2020 dle přílohy
  2. pro případ nutnosti zmocňuje předsednictvo strany k odvolání zmocněnce a k pověření jeho náhradníka k plnění úkonů ve volebních věcech. 
Hlasování: všichni pro
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL:
  1. určuje zmocněnce a náhradníky zmocněnců KDU-ČSL pro volby do Senátu PČR 2020 dle přílohy (viz níže).
  2. pro případ nutnosti zmocňuje předsednictvo strany k odvolání zmocněnce a k pověření jeho náhradníka k plnění úkonů ve volebních věcech. 
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL ukládá poslancům KDU-ČSL připravit pozměňovací návrhy k návrhu státního rozpočtu (ST 889), které zohlední programové priority, na prvním místě podporu rodin a rodičů.
  Hlasování: pro 60, proti 0, zdržel se 1
 
 1. Celostátní KDU-ČSL vyzývá poslance KDU-ČSL, aby připravili pozměňující návrhy pro financování 500 Kč maminkám za vychované dítě k důchodu, na podporu pracujících rodičů a dostupného bydlení. V případě jejich přijetí doporučujeme podpořit další zvýšení schodku státního rozpočtu v maximální výši do 500 mld. Kč.
Hlasování: pro 31, proti 13, zdržel se 17 – návrh byl přijat
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL ukládá předsednictvu KDU-ČSL připravit do příštího jednání Celostátní konference, po projednání v Celostátním výboru, varianty postupu KDU-ČSL pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021.
Hlasování: pro 41, proti 1, zdržel se 2
 
V Praze, 19. 6. 2020
 
 
 
Jaroslav Klaška
předseda návrhové komise