Zpět

Hlasování Celostátní konference KDU-ČSL per rollam ze dne 20. 3. 2020

Přidáno 24. 3. 2020
Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje výroční finanční zprávu KDU-ČSL za rok 2019.
PRO – 73      PROTI – 0      ZDRŽEL SE (nehlasoval) – 14