Zpět

Usnesení mimořádného sjezdu KDU-ČSL konaného dne 25. ledna 2020 v Praze

Přidáno 25. 1. 2020
  1. Organizační záležitosti Sjezdu KDU-ČSL
 1.1. Sjezd KDU-ČSL schválil:
  • složení pracovního předsednictva Sjezdu KDU-ČSL:
Ing. Jan Bartošek, Mgr. Ivana Bartošová, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, Mgr. Ondřej Benešík, Ing. Jan Borguľa, Jiří Čunek, Ing. Vladimír Derner, Ing. Zdeněk Dvořák, Ing. Dana Forišková, Ph.D., Oĺga Haláková, Mgr. Petr Hladík, PhDr. Jiří Horák, Ph.D., Mgr. Pavel Hořava, Mgr. Šárka Jelínková, Ing. Marian Jurečka, MUDr. Vít Kaňkovský, Ing. arch Jaroslav Klaška, Ing. Roman Línek, MBA, Ing. Štěpán Matek, Jiří Navrátil, MBA, Ing. Bohuslav Niemiec, Mgr. Radim Svoboda, Ing. Petr Šilar, Mgr. Vít Šolle, Mgr. František Talíř, MUDr. Vít Ulrych, Mgr. Marek Výborný, Mgr. Tomáš Zdechovský
  • Program Sjezdu KDU-ČSL 2020
  • Jednací řád Sjezdu KDU-ČSL 2020
  • Volební řád Sjezdu KDU-ČSL 2020
  
1.2. Sjezd KDU-ČSL zvolil:
 
Mandátovou komisi ve složení:
předseda:           Petr Cajzl
místopředseda: Ing. Martin Machů
členové:  Ing. Dana Forišková, Radovan Gaudyn, Ing. Bc. Rostislav Hainc,  Mgr. Libuše Hoyerová, Ing. Jan Kadlec, Karel Macků, Daniel Průša, Ing. Pavel Stiegler, Ph.D., Věra Štefanová, Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D., Ing. Jan Vacíř, Petr Žák
 
Návrhovou komisi ve složení:
předseda:           Ing. arch. Jaroslav Klaška
místopředseda: Ing. Oldřich Rozšafný
členové:  PhDr. Vladimír Hanáček, Ph.D., Bc. Vojtěch Chupík, Ing. Jan Janoušek, Bc. Josef Jílek (ml.), Pavel Koukal, Mgr. Jan Martínek, Ondřej Pavlas, Ing. Václav Pomikálek, MBA , Mgr. Zdeněk Volf, Hana Zemanová
 
Volební komisi ve složení:
předseda:           Jiří Navrátil, MBA
místopředsedyně: Miroslava Mencová
členové:  Ing. Pavel Čech, Stanislav Drašnar, Mgr. Milan Jelínek, Mgr. Jan Mazanec, , Alois Minář, Bc. Jan Novák, Václav Pavliš, Viktor Souček, Jan Šrámek, Antonín Štěpanovský, Ivana Váňová, MBA, Bc. Tomáš Weber, Václav Zahrádka
 
Dvěma ověřovateli záznamu Sjezdu KDU-ČSL 2020 byli jmenováni: MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, Jan Wolf
 
Hlavním skrutátorem byl jmenován: Bc. Jakub Hruška
 

  1. Volby
 2.1. Sjezd KDU-ČSL zvolil:
  • předsedu KDU-ČSL: Ing. Mariana Jurečku        
  • 1. místopředsedkyni KDU-ČSL: Mgr. Šárku Jelínkovou
  • další čtyři místopředsedy KDU-ČSL:
Mgr. Jana Bartoška
Mgr. Petra Hladika
Mgr. Tomáše Zdechovského
Mgr. Ondřeje Benešíka
 
 
  1. Politická usnesení
 
3.1. Usnesení předkládané Sjezdu Šárkou Jelínkovou:
Celostátní sjezd KDU-ČSL děkuje Markovi Výbornému za všechnu odvedenou práci pro KDU-ČSL, kterou vykonal jako předseda, že po celou dobu svého předsednictví podporoval rodiče a rodiny, aby se jim tady lépe žilo. Děkuje mu za to, že svým rozhodnutím dokázal, že rodina je pro lidovce víc než politika a že děti pro nás jsou a vždy budou na prvním místě.
 
3.2. Usnesení předkládané Sjezdu zakončujícím předsednictvem a Markem Výborným: 
Sjezd KDU-ČSL ukládá místním, okresním a krajským organizacím seznámit se s dokumentem „Lidovecká vize pro Česko“ a ve smyslu jeho obsahu realizovat politiku KDU-ČSL na všech úrovních.
 
3.3. Usnesení předkládané Sjezdu zakončujícím předsednictvem a Markem Výborným:
Sjezd KDU-ČSL vyzývá všechny členy k podpoře petice „ROVNEVOLBY.CZ“ za spravedlivý volební zákon a ukládá poslancům a senátorům, aby učinili maximum pro politickou dohodu na úpravě volebního zákona.
 
3.4. Usnesení předkládané Sjezdu zakončujícím předsednictvem a Markem Výborným:
Sjezd KDU-ČSL podporuje uzákonění ústavní ochrany vody a půdy jako důležitý základ pro odpovědnou péči o krajinu a přírodu jako svěřené bohatství, která máme předat dalším generacím.
 
3.5. Usnesení předkládané Sjezdu zakončujícím předsednictvem a Markem Výborným:
Sjezd KDU-ČSL vyjadřuje podporu senátorskému klubu KDU ČSL a nezávislí ve věci ústavní stížnosti na nerovný přístup k rodičům, kterým byl změnou zákona zvýšen rodičovský příspěvek.
 
3.6. Usnesení předkládané Sjezdu Petrem Hladíkem
Sjezd KDU-ČSL ukládá příslušnému místopředsedovi, který má ve své gesci životní prostředí, aby připravil obsahové materiály k cirkulární ekonomice pro prezentaci členům KDU ČSL.
 
3.7. předkládané Sjezdu Marianem Jurečkou
Sjezd KDU-ČSL děkuje Marku Výbornému a odstupujícím členům předsednictva za jejich práci ve prospěch KDU-ČSL.
 
3.8. Usnesení předkládané Sjezdu Marianem Jurečkou a Markem Výborným
Sjezd KDU-ČSL považuje za skandální, že nekvalitní vládní návrh stavebního zákona vzniká mimo Ministerstvo pro místní rozvoj, v soukromé advokátní kanceláři a pod dohledem Hospodářské komory.
 
3.9. Usnesení předkládané Sjezdu Marianem Jurečkou
Sjezd KDU-ČSL ukládá předsednictvu KDU-ČSL věnovat zvýšenou pozornost otázce dostupného bydlení a stále větších nákladů na nájemní bydlení, zejména nejzranitelnějších skupin (senioři, mladé rodiny, samoživitelky).
 
3.10. Usnesení předkládané Sjezdu Marianem Jurečkou:
Sjezd KDU-ČSL si je vědom toho, že ekologie je vysoce důležité křesťanské a konzervativní téma, a vyzývá nově zvolené vedení, aby ekologická témata uchopovalo komplexně, od lokální a regionální úrovně až po úroveň celostátní.
 
3.11. Usnesení předkládané Sjezdu Marianem Jurečkou:
Sjezd KDU-ČSL vyzývá nově zvolené předsednictvo k tomu, aby v otázkách rodinné a sociální politiky navázalo na strategii připravenou minulým vedením a rozpracovalo ji do konkrétních výstupů a návrhů.
 
3.12. Usnesení předkládané Sjezdu Radimem Svobodou
Sjezd KDU-ČSL doporučuje předsednictvu věnovat pozornost bezpečnosti státu jako jednomu z nových témat.
 
3.13. Usnesení předkládané Sjezdu Janem Vacířem a Petrem Čadou
Sjezd ukládá generálnímu sekretáři, aby zajistil zveřejňování účasti členů na jednání všech celostátních orgánů KDU-ČSL v Moje KDU-ČSL.
 
 
Ing. arch. Jaroslav Klaška
předseda návrhové komise