Zpět

Usnesení 4. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL ze dne 21. 3. 2014

Přidáno 21. 3. 2014
Usnesení
4. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
21. března 2014, Praha, Palác Charitas
 


1) Celostátní konference bere na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení zasedání Celostátní konference KDU-ČSL přednesenou Pavlem Hořavou.

- zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL.

- zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL přednesenou Jiřím Miholou.

- zprávu o aktuální politické situaci přednesenou Pavlem Bělobrádkem, Marianem Jurečkou a Danielem Hermanem.

- zprávu o přípravě kampaně pro Evropské volby v roce 2014 přednesenou Vítem Doležálkem.

- informaci generálního sekretáře o přípravě Dne KDU-ČSL 14. 6. 2014 v Jihlavě.

H: většina pro
 

2) Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
- zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL.
H: všichni pro

- Výroční finanční zprávu KDU-ČSL za rok 2013.
H: všichni pro3) Celostátní konference KDU-ČSL určuje:
- určuje ve smyslu § 18, odst. 4, písm. g a v souladu s § 17 odst. 3 Stanov KDU-ČSL Pavla Hořavu, generálního sekretáře, zmocněncem a Víta Doležálka, volebního manažera, náhradníkem zmocněnce politické strany KDU-ČSL pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014 ( příloha č.1)

- určuje zmocněnce a náhradníky zmocněnců KDU-ČSL pro volby do Senátu PČR 2014 dle přílohy č. 2
H: všichni pro


4) Celostátní konference zmocňuje:
- předsednictvo strany k odvolání zmocněnce a k pověření jeho náhradníka k plnění úkonů ve volebních věcech.
H: všichni pro


Ing. František Havíř
předseda návrhové komiseV Praze dne 21. března 2014