Zpět

Usnesení 2. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL, 20. září 2019

Přidáno 20. 9. 2019
 
Usnesení
 
2. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
20. září 2019, Praha, Emauzské opatství
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje Program 2. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL.
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:
  • zprávu o kontrole plnění usnesení Celostátní konference KDU-ČSL
  • informaci o aktuální politické situaci
  • Zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL
  • Zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL
  • Zprávu poslanců KDU-ČSL Evropského parlamentu
  • informaci o aktuální politické situaci přednesenou předsedou strany
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
  • zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL
Hlasování: všichni pro
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje dle § 18, odst. 4, písm. e) Stanov KDU-ČSL novelu Směrnice pro hospodaření a účtování v KDU-ČSL. Novelizované znění Směrnice pro hospodaření a účtování v KDU-ČSL je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: všichni pro
 
 
 
Jaroslav Klaška
předseda návrhové komise
 
 
V Praze, 20. září 2019