Zpět

Usnesení 1. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL, 21. června 2019

Přidáno 21. 6. 2019
 
Usnesení
 
1. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
21. června 2019, Praha, Palác Charitas
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje Program 1. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL.
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:
  • zprávu o kontrole plnění usnesení Celostátní konference KDU-ČSL
  • informaci o aktuální politické situaci
  • Zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL
  • Zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL
  • Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí Zprávu poslanců KDU-ČSL Evropského parlamentu za období od 1. 1. 2019 do 12. 6. 2019.
  • informaci o aktuální politické situaci přednesenou předsedou strany
  • představení předsedů odborných komisí KDU-ČSL
  • vyhodnocení voleb do Evropského parlamentu
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
  • zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL podporuje aktivity předsednictva KDU-ČSL v oblasti životního prostředí, adaptace krajiny, obcí a měst na změnu klimatu. Oblast životního prostředí považuje za jednu z klíčových oblastí pro politiku KDU-ČSL. Vyzývá představitele KDU-ČSL v obcích, městech a krajích, aby aktivně prosazovali adaptační opatření v boji proti suchu, při ochraně půdy a zmírnění změny klimatu.
Hlasování: návrh byl přijat, pro 41, proti nikdo, zdrželo se 5
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL podporuje, aby ČR byla v roce 2050 uhlíkově (CO2) neutrální.
Hlasování: návrh byl přijat, pro 27, proti 7, zdrželo se 12
 
 1. KDU-ČSL nesouhlasí se zvyšováním poplatku za dálniční známku. Diskusi na toto téma je možno vést až nejdříve po dokončení opravy D1. Do té doby je to nehorázná drzost.
Hlasování: návrh byl přijat, pro 44, proti nikdo, zdržely se 2
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL souhlasí s vyslovením nedůvěry vládě ČR.
Hlasování: návrh byl přijat, pro 45, proti nikdo, zdržel se 1
 
 1. Celostátní konference vyzývá krajské organizace, aby při přípravě primárních voleb pro krajské volby 2020 kladli důraz primárně na kvalitu kandidátů a jejich osobnostní i profesní přínos pro úspěch KDU-ČSL ve volbách.
Hlasování: návrh byl přijat, pro 45, proti nikdo, zdržel se 1
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje předložený návrh změny Preambule a § 1 Stanov KDU-ČSL dle připomínek Ministerstva vnitra ČR.
 
STANOVY KDU-ČSL
 
KDU-ČSL je politickou stranou založenou na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic křesťanskodemokratických a křesťanskosociálních stran a hnutí u nás i ve světě. KDU-ČSL rozvíjí humanitní a demokratické tradice naší společnosti a usiluje o uplatňování konzervativních hodnot v politické oblasti. Název strany KDU-ČSL vychází z počátečních písmen slov Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová.

§ 1
Základní ustanovení
 1. KDU-ČSL (dále též „strana“) je politickou stranou ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, strana používá zkratku KDU-ČSL.
 2. Strana působí v České republice.
 3. Sídlem strany je Praha, Palác Charitas, Karlovo náměstí 317/5, 128 00 Praha 2.
 Hlasování: všichni pro
  
 
Jaroslav Klaška
předseda návrhové komise
 
 
V Praze, 21. června 2019