Zpět

Usnesení Sjezdu KDU-ČSL konaného ve dnech 29. a 30. března 2019 v Brně

Přidáno 15. 5. 2019
Usnesení Sjezdu KDU-ČSL
konaného ve dnech 29. a 30. března 2019 v Brně
 
 
 1. Organizační záležitosti Sjezdu KDU-ČSL
 
1.1. Sjezd KDU-ČSL schválil:
 • složení pracovního předsednictva Sjezdu KDU-ČSL:
Ing. Jan Bartošek; Mgr. Ivana Bartošová; MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA; Mgr. Ondřej Benešík; Ing. Jiří Carbol; Ing. Roman Celý; Jiří Čunek; Ing. Vladimír Derner; Mgr. Zdeněk Dvořák; Mgr. Jaroslav Fidrmuc; Oľga Haláková; Mgr. Daniel Herman; Mgr. Pavel Hořava; Mgr. Šárka Jelínková; Ing. Marian Jurečka; MUDr. Vít Kaňkovský; Ing. arch. Jaroslav Klaška; Ing. Roman Línek, MBA; Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.; Jiří Navrátil, MBA; PhDr. Michal Pehr, Ph.D.; MUDr. Zuzana Roithová, MBA; David Smetana; Ing. Petr Šilar; Ing. Michaela Šojdrová; Mgr. Robert Šťastný; Ing. Jaromír Talíř; Ing. Josef Uhlík; MUDr. Vít Ulrych; Jan Wolf
 • Program Sjezdu KDU-ČSL 2019
 • Jednací řád Sjezdu KDU-ČSL 2019
 • Volební řád Sjezdu KDU-ČSL 2019
  
1.2. Sjezd KDU-ČSL zvolil:
 • Mandátovou komisi ve složení:
předseda:           Ing. Martin Machů
místopředseda: Petr Cajzl
členové:  Ing. Jan Vacíř, Daniel Průša, Ing. Karel Macků, Ing. Jan Kadlec, Mgr. Libuše Hoyerová, Radovan Gaudyn, Kateřina Charvátová, Věra Štefanová, Ing. Petr Žák, Ing. Bc. Rostislav Hainc, Vojtěch Volf, Ing. Dana Forišková, Ph.D.
 
 • Návrhovou komisi ve složení:
předseda:           Jan Šmídek
místopředseda: Mgr. Jan Martínek
členové: Mgr. Zdeněk Volf, PhDr.Vladimír Hanáček, Ing. Josef Rajtmajer, Hana Zemanová, Ing. Jan Janoušek, Josef Bílek, Ondřej Pavlas, Pavel Koukal, Bc. Vojtěch Chupík, Ing. Václav Pomikálek, MBA
 
 • Volební komisi ve složení:
předseda:           Jiří Navrátil, MBA
místopředseda: Miroslava Mencová
členové: Ing. Karel Blecha, Bc. Vít Svoboda, Bc. Jan Novák, Ing. Marek Poledníček, Antonín Štěpanovský, Jiří Regner, Mgr. Jan Neudert, Mgr. Jan Mazanec, Ing. Pavel Čech, Daniel Tavlaridis, Mgr. Milan Jelínek, Ivana Váňová, MBA
 
Dvěma ověřovateli záznamu Sjezdu KDU-ČSL 2019 byli jmenováni: Ondřej Valeš a Bc.Jakub Hruška
Hlavním skrutátorem byl jmenován: Bc. Jakub Hruška
 
1.3. Sjezd KDU-ČSL schválil:
Zprávu předsedy KDU-ČSL pro Sjezd Brno 2019
 
1.4. Sjezd KDU-ČSL vzal na vědomí:
Zprávu o činnosti klubu poslanců KDU-ČSL
Zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL a Nezávislí
Zprávu o činnosti poslanců za KDU-ČSL v Evropském parlamentu
Zprávu o politické a organizační činnosti strany a plnění usnesení Sjezdu KDU-ČSL 2017
Zprávu o hospodaření KDU-ČSL
Zprávu o činnosti Celostátní revizní komise
Zprávu o činnosti Celostátního rozhodčího sboru
 
 
 1. Volby
2.1. Sjezd KDU-ČSL zvolil:
 • předsedu KDU-ČSL:                                 Mgr. Marek Výborný
 • 1. místopředsedkyni KDU-ČSL:              Mgr. Šárka Jelínková
 • další čtyři místopředsedy KDU-ČSL:​     Ing. Jan Bartošek
 •     Ing. Bohuslav Niemiec
 •     Ing. Štěpán Matek
 •     Mgr. Petr Hladík
 • členy Celostátního výboru KDU-ČSL:   Mgr. Ivana Bartošová; MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA; Mgr. Ondřej Benešík; Ing. Jan Borguľa; Ing. Vladimír Derner; Ing. Dana Forišková, Ph.D.; Oľga Haláková; PhDr. Jiří Horák, Ph.D.; Ing. Marian Jurečka; MUDr. Vít Kaňkovský; Ing. arch. Jaroslav Klaška; MBA; Mgr. Radim Svoboda; Mgr. Vít Šolle; Bc. František Talíř; MUDr. Vít Ulrych

2.2. Sjezd KDU-ČSL zvolil:
 • předsedkyni CRS:                    JUDr. Marie Mazánková
 • členy CRS:                                Mgr. Vilém Anzenbacher, Ph.D., Mgr. Filip Leder, JUDr. Dobromila Marková, JUDr. Vratislav Pospíšil
 • náhradníky CRS:                      JUDr. Dita Vávrová, Mgr. Michal Hořínek, Ing. Bc. Lukáš Franta, Ph.D., Ing. Petr Doležal, JUDr. Vilém Zahrádka, Mgr. Vladimír Melichar
 • předsedkyni CRK:                   Ing. Monika Turnovská
 • členy CRK:                               Marie Kubová, Marie Monsportová, Ing. Marie Rezková, Ing. Mgr. Marie Sendlerová, Ing. Josef Svoboda, Ph.D., Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D., Ing. Jiří Vencl Ph.D:, Ing. Jan Zámečník
 • náhradníka CRK:                     Ing. František Frola
 
2.3. Sjezd KDU-ČSL schválil členy CK zvolené na krajských konferencích:
 
Hlavní město Praha: Mgr. Herman Daniel; MUDr. Marián Hošek; MUDr. Tom Philipp, PhD. MBA; Jan Wolf
Středočeský kraj: Ing. arch Markéta Bahníková; Mgr. Robert Šťastný; Mgr. Zdeněk Volf
Jihočeský kraj: PhDr. Ludmila Ourodová,Ph.D.; MUDr. Zuzana Roithová, MBA; Ing. Jaromír Talíř
Plzeňský kraj: Bc. Stanislav Antoš; Ing. Stanislav Šec
Karlovarský kraj: Mgr. Bc. Václav Slavík Václav
Ústecký kraj: Bc. Zdeňka Terezie Špringlová
Liberecký kraj: Václav Nosek
Královéhradecký kraj: Bc. Karel Klíma; Ing. Martin Machů; David Smetana
Pardubický kraj: Petr Čada; Radomil Kašpar; Ing. Pavel Šotola
Kraj Vysočina: Mgr. Marie Dudíková, Mgr. Ing. Jan Kasal.; Mgr. et Mgr. Jan Málek; Mgr. Radek Pátek
Jihomoravský kraj: Ing. Pavel Berka; Ing. Roman Celý Roman; Mgr. Jan Grolich RNDr. Filip Chvátal Filip, Ph.D.; Ing. Stanislav Kamba; Marie Kousalová; Ing. Jiří Němec; Jan Šmídek; Mgr. Richard Zemánek
Olomoucký kraj: Ing. Alois Horák; Mgr. Ivo Slavotínek; Jiří Šimík; Bc. Tomáš Weber
Zlínský kraj: Josef Bazala; Michaela Blahová; Ing. Pavel Karhan; Ing. Jindřich Ondruš Jindřich; Mgr. David Surý; MUDr. Robert Teleky, MBA
Moravskoslezský kraj: Ing. Tomáš Bařák; RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.; Ing. Michal Jedlička Michal; Ing. Václav Pomikálek, MBA; Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.; Ing. Karel Siuda Karel


2.4. Sjezd KDU-ČSL schválil náhradníky CK zvolené na krajských konferencích:
 
Hlavní město Praha: Miroslava Mencová; Mgr. Jan Czerný
Středočeský kraj: Ing. Pecha Robert; Daniel Průša; Viktor Souček
Jihočeský kraj: Ing. Bc. Lukáš Franta, Ph.D.; Ing. Karel Macků
Karlovarský kraj: není náhradník
Plzeňský kraj: Mgr. Jaroslav Orel; Mgr. Věra Drahorádová
Ústecký kraj: Věra Šnapková
Liberecký kraj: Mgr. Miloš Krčmář
Královéhradecký kraj: Mgr. Jan Bartoníček; Vendula Martincová
Pardubický kraj: Ing. František Weisbauer
Kraj Vysočina: není náhradník
Jihomoravský kraj:  Mgr. Dagmar Hamalová; Mgr. Jaroslav Suchý.; Ing. Vít Beran Ing. Lukáš Jurečka Lukáš, Mgr. Miroslav Prchal, DiS.; Mgr. Renata Smutná; PhDr. Jiří Horák, Ph.D.; Bc. Jakub Hladký Ign. Zdeněk Adamec.; Mgr. Zdeněk Juránek
Olomoucký kraj: Mgr. Jaroslav Fidrmuc; Ing. Ivo Čečman
Zlínský kraj: není náhradník
Moravskoslezský kraj: není náhradník
 
 
 1. Změny Stanov KDU-ČSL
3.1. Sjezd KDU-ČSL schvaluje doplnění § 4, odst. 1, písm. h), Stanov KDU-ČSL.
3.2. Sjezd KDU-ČSL schvaluje doplnění § 20, odst. 5, písm. d), Stanov KDU-ČSL.
3.3. Sjezd KDU-ČSL schvaluje doplnění § 19, odst. 9, písm. k), Stanov KDU-ČSL.
3.4. Sjezd KDU-ČSL schvaluje změnu znění § 21, odst. 6, písm. f), Stanov KDU-ČSL spočívající v nahrazení slova „uzavírá“ za slovo „realizuje“.
3.5. Sjezd KDU-ČSL schvaluje doplnění § 20, odst. 2, Stanov KDU-ČSL.
3.6. Sjezd KDU-ČSL schvaluje doplnění § 19, odst. 5, písm. b); § 21, odst. 2, písm. c), Stanov KDU-ČSL.
3.7. Sjezd KDU-ČSL schvaluje preambuli Stanov KDU-ČSL a §1 v následujícím znění:

 
Preambule
KDU-ČSL, což znamená Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, je politickáou stranaou založenáou na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic křesťanskodemokratických a křesťanskosociálních stran a hnutí u nás i ve světě. KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová rozvíjí humanitní a demokratické tradice naší společnosti a usiluje o uplatňování konzervativních hodnot v politické oblasti.
§ 1
Základní ustanovení
 1. KDU-ČSL (dále též „strana“) je politickou stranou ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Strana působí v České republice.
 3. Sídlem strany je Praha, Palác Charitas, Karlovo náměstí 317/5, 128 00 Praha
 
3.8. Sjezd KDU-ČSL neschvaluje změnu § 22, odst. 1; § 28, odst. 5 Stanov KDU-ČSL, na změnu délky funkčního období a změnu kritérií pro výpočet delegátů.
3.9. Sjezd KDU-ČSL neschvaluje doplnění § 12 odst. 2.
3.10. Sjezd KDU-ČSL neschvaluje doplnění § 3, odst. 3; § 20, odst. 7, písm. k); § 21, odst. 6, písm. b) Stanov KDU-ČSL.
3.11. Sjezd KDU-ČSL schvaluje změnu § 15, odst. 5. písm. b); § 15, odst. 8; § 17, odst. 1, 2, 3, 4; § 19, odst. 5, písm. d); § 28, odst. 3, 4 Stanov KDU-ČSL.
 

 1. Politická usnesení
4. 1. Usnesení předkládané Sjezdu Markem Výborným
 • Sjezd KDU-ČSL děkuje Pavlu Bělobrádkovi za vynikající a obětavou práci ve prospěch KDU-ČSL, České republiky a posilování pozice křesťanské demokracie v Evropě.
 • Sjezd KDU-ČSL děkuje Marianu Jurečkovi za vynikající a obětavou práci ve prospěch KDU-ČSL, České republiky a za jeho přínos k aktivní a sebevědomé zemědělské politice ČR.
 
4. 2. Usnesení předkládané Sjezdu Janem Bartoškem
4. 2. 1. – KDU-ČSL si uvědomuje, že bezpečnost není samozřejmostí a aktivně podporuje činnost lidí, kteří se o zajištění obrany a bezpečnosti ČR zasazují. KDU-ČSL si váží a uznává práci všech bezpečnostních a ozbrojených složek ČR.
 
4. 2. 2. – KDU-ČSL vidí členství v NATO jako klíčové pro zajištění obrany ČR. Zajištění kolektivní obrany euroatlantického prostoru, které nemá alternativu. KDU-ČSL chce být spojencům spolehlivým partnerem, a proto bude vyžadovat plnění závazků vůči alianci.
 
4. 2. 3. – KDU-ČSL bude prosazovat aktivní přístup k zapojení ČR do zahraničních operací NATO, EU či OSN, které budou v souladu s mezinárodním právem.
 
4. 2. 4. – KDU-ČSL bude apelovat na prohloubení vzájemné spolupráce mezi strukturami EU a NATO a bude podporovat vybudování efektivního obraného systému zajištujícího obranyschopnost evropského prostoru.
 
4. 2. 5. – KDU-ČSL bude trvat na postupném zvyšování obranných výdajů ČR na úroveň 2% HDP nejpozději do roku 2024. KDU-ČSL bude věnovat zvýšenou pozornost struktuře obranného rozpočtu s cílem zajistit, aby rostoucí výdaje směřovaly efektivně ve prospěch bojových schopností Armády ČR.
 
4. 3. Usnesení předkládané Sjezdu Tomášem Krejčím
 • Sjezd KDU-ČSL ukládá Celostátnímu výboru KDU-ČSL iniciovat a intenzivně vést odbornou diskuzi k procesu přijetí Eura tak, aby k přijetí eura došlo v nejbližším možném termínu.
 
4. 4. Usnesení předkládané Sjezdu Karlem Pacalem
 • Sjezd KDU-ČSL vyzývá poslanecký klub KDU-ČSL, aby vypracoval a předložil návrh zákona, který by zvýšil rodičovský příspěvek na úroveň minimální mzdy a zároveň byl navyšován spolu s minimální mzdou.
 
4. 5. Usnesení předkládané Sjezdu Pavlou Tůmovou, Janem Martínkem, Františkem Talířem, Markétou Filipovou
 • Sjezd KDU-ČSL vyzývá orgány strany, aby na svých zasedáních a akcích pořádaných pro veřejnost omezily používání jednorázových plastů a usilovaly o jejich nahrazení ekologicky šetrnějšími materiály.
 
4. 6. Usnesení předkládané Sjezdu Janem Málkem, Janem Gregorem
 • Sjezd KDU-ČSL odsuzuje útoky a pronásledování křesťanů ve světě, zejména v Sýrii, Pákistánu, Iránu, Severní Koreji a Číně, kde patří k nejvíce ohroženým menšinám.
 • Sjezd KDU-ČSL vyzývá ministra zahraničních věcí ČR k podpoře ochrany křesťanů ve světě, například zjednodušením azylového řízení pro křesťanské menšiny.
 
4. 7. Usnesení předkládané Sjezdu Ondřejem Benešíkem, Danielem Hermanem, Janem Gregorem, Janem Málkem
 • Sjezd KDU-ČSL striktně odmítá, aby ekonomickou diplomacii ČR určoval velvyslanec Čínské lidové republiky, odsuzuje jednání ministryně průmyslu a obchodu ČR Marty Novákové a žádá její rezignaci.
Fakt, že zástupce Tchaj-wanu byl dne 27. 3. 2019 na nátlak čínského velvyslance vykázán ze setkání zahraničních investorů se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, jichž se řadu let předtím pravidelně účastnil, je naprosto nepřijatelný.
Takovéto jednání je nejen nedůstojné a ponižující, narušuje dobré obchodní vztahy s Tchaj-wanem, ale je i v příkrém rozporu se zahraničně-politickým směřováním ČR a s principy svobody a demokracie, k nímž se hlásíme.
 • Sjezd KDU-ČSL podporuje zachování územní celistvosti Ukrajiny, odsuzuje ruskou agresi a podporuje zachování cílených ekonomických sankcí, které Evropská unie uplatňuje vůči Ruské federaci.
 • Sjezd KDU-ČSL podporuje přijetí zákona, který uvaluje finanční a vízové sankce na ruské oligarchy podílející se na porušování lidských práv.
 
4. 8. Usnesení předkládané Sjezdu Michaelou Šojdrovou
 • Sjezd KDU-ČSL vyzývá vedení strany, poslance a senátory KDU-ČSL, aby prosazovali při navazování obchodních dohod ČR hledisko dodržování lidských práv.
 • Sjezd KDU-ČSL vyzývá poslance KDU-ČSL, aby interpelovali ministryni průmyslu a obchodu ČR a vyjádřili zásadní nesouhlas s odvoláním zástupců Taj-wanu ze setkání investorů na žádost čínské ambasády.
 
4. 9. Usnesení předkládané Sjezdu Jaroslavem Polákem
 • Sjezd KDU-ČSL, který se koná v roce stého výročí existence strany, konstatuje, že manželství je svazkem muže a ženy, manžela a manželky, svazku, který tvoří základ a předpoklad rodiny, takže žádná jiná definice manželství není z racionálních důvodů možná.
 
4. 10. Usnesení předkládané Sjezdu Pavlem Bělobrádkem
 • Celostátní Sjezd KDU-ČSL děkuje Michaele Šojdrové, Pavlovi Svobodovi a Tomáši Zdechovskému za úspěšné hájení zájmů České republiky v Evropském parlamentu, zejména za úsilí při odstraňování dvojí kvality potravin, podporu českých zemědělců, prosazování konce střídání času a hájení finančních zájmů Evropské unie. Vzhledem k politické zkušenosti a autoritě mezi poslanci Evropského parlamentu navrhuje Pavla Svobodu v dalším funkčním období na pozici místopředsedy Evropského parlamentu
 
4. 11. Usnesení předkládané Sjezdu Štěpánem Bekárkem
 • Sjezd pověřuje předsednictvo strany, aby zahájilo kroky k vytvoření statutu příznivce a podporovatele strany.
 
4. 12. Usnesení předkládané Sjezdu Blankou Vildovou
 • Sjezd KDU-ČSL vyzývá volené zástupce KDU-ČSL, aby nadále podporovali naplňování účinné koncepce rodinné politiky na všech úrovních státu.
 • Sjezd KDU-ČSL vyzývá volené zástupce KDU-ČSL, aby nadále prosazovali opatření k ochraně manželství a úplných rodin jako záruky nejvyšších jistot pro výchovu dětí a prosperity státu, včetně opatření na zvýšení prestiže mateřství a zkvalitnění péče o těhotné ženy.
 • Sjezd KDU-ČSL vyzývá volené zástupce KDU-ČSL, aby usilovala o stabilizaci systému péče o ohrožené děti s garancí státu a individuální přístup k ohroženým dětem. Dále, aby podporovali rozvoj trvalé náhradní rodinné péče, včetně pobytových zařízeních rodinného typu pro ty děti, kterým nelze individuální náhradní rodinnou péči zajistit.
 
Jan Šmídek
předseda návrhové komise