Zpět

Usnesení 7. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL 14. prosince 2018

Přidáno 14. 12. 2018
 Usnesení
 
7. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
14. prosince 2018, Praha, Palác Charitas
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje Program 7. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL.
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:
  • zprávu o kontrole plnění usnesení Celostátní konference KDU-ČSL
  • Zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL
 • Zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL
 • Zprávu poslanců KDU-ČSL Evropského parlamentu za období od 24. 09. 2018 do 1. 12. 2018
 • informaci o aplikaci Moje KDU přednesenou Janem Bartoškem
  • informaci o aktuální politické situaci přednesenou předsedou strany
  • bere na vědomí informace o termínech jednání Celostátního výboru Celostátní konference KDU-ČSL v 1. pololetí 2019
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
  • zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL
  • rozpočet KDU-ČSL na rok 2019 předložený generálním sekretářem.
Hlasování: všichni pro
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL pověřuje Celostátní výbor KDU-ČSL ke schválení výroční finanční zprávy KDU-ČSL za rok 2018.
Hlasování: všichni pro
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL:
 1. schvaluje doplnění znění odstavce č. 2 Volebního řádu KDU-ČSL
 2. schvaluje novelu Volebního řádu KDU-ČSL, která vstupuje v platnost a účinnost dnem schválení Celostátní konferencí 14.12.2018.
 3. ruší platnost a účinnost Volebního řádu KDU-ČSL ze dne 18. 1. 2013
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL:
stanovuje rozhodným datem pro určení stavu členské základny, z něhož bude proveden výpočet počtu delegátů sjezdu, krajských konferencí a členů celostátní konference, datum 31. 12. 2018.
Do stavu členské základny bude započítán pouze ten člen(ka), který(á) do 31. 12. 2018 odevzdá podepsaný evidenční list a jeho(její) přeregistrace bude zanesena do členské databáze EVLID.
Hlasování: pro 50, proti 0, zdržel se 1
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL:
 1. určuje ve smyslu § 18, odst. 4, písm. g a v souladu s § 17 odst. 3 Stanov KDU-ČSL Petra Cajzla, volebního manažera pro volby do EP, zmocněncem a Ing. Martina Machů, náhradníkem zmocněnce politické strany KDU-ČSL pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019 (příloha č.1)
 2. pro případ nutnosti zmocňuje předsednictvo strany k odvolání zmocněnce a k pověření jeho náhradníka k plnění úkonů ve volebních věcech.
Hlasování: všichni pro
 
 
 Jaroslav Klaška
předseda návrhové komise
 
 
V Praze 14. prosince 2018