Zpět

Usnesení 6. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL 13. října 2018

Přidáno 13. 10. 2018
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje Program 6. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL.
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:
  • zprávu o kontrole plnění usnesení Celostátní konference KDU-ČSL
  • Zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL
  • Zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL
  • Zprávu poslanců KDU-ČSL Evropského parlamentu za období od 12. 06. 2018 do 24. 09. 2018
  • informaci o aktuální politické situaci přednesenou předsedou strany
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
  • zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL
Hlasování: všichni pro
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL:
 1. revokuje své usnesení ze dne 22. 6. 2018 přijaté pod bodem 8/2c.
 2. schvaluje výchozí počet delegátů Sjezdu KDU-ČSL 2019 na 300 volených delegátů. Počet delegátů za jednotlivé krajské, resp. okresní organizace bude stanoven výpočtem podle Volebního řádu KDU-ČSL
Hlasování: pro 52, proti 1, zdržel se 2
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL děkuje kandidátům v komunálních i senátních volbách za jejich práci a reprezentaci KDU-ČSL a také vyjadřuje velký dík volebním týmům a dobrovolníkům, kteří v kampani aktivně pracovali.
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL děkuje končícím komunálním politikům za odvedenou práci v obcích a městech.
Hlasování: všichni pro
 
 
Jaroslav Klaška
předseda návrhové komise
 
 
V Praze 13. října 2018