Zpět

Usnesení 4. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL 23. března 2018

Přidáno 23. 3. 2018 (Administrátor)
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje Program 4. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL.
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:
  • zprávu o kontrole plnění usnesení Celostátní konference KDU-ČSL
  • zprávu Celostátní revizní komise k účetní závěrce za rok 2017
  • informace z Programové rady, která se konala 4. a 5. ledna 2018 v Lipnici nad Sázavou
  • Zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL
  • Zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL
  • Zprávu poslanců KDU-ČSL Evropského parlamentu za období od za období od 6. 12. 2017 do 12. 03. 2018
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:
  • informaci o aktuální politické situaci přednesenou předsedou strany
Hlasování: pro 55, proti 0, zdržel se 1

 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
 • zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL
 • výroční finanční zprávu KDU-ČSL za rok 2017
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL určuje:
 1. zmocněnce a náhradníka zmocněnce KDU-ČSL pro předčasné volby do Senátu PČR 2018 v senátním obvodě č. 78 – Zlín Martina Schöna, náhradníka zmocněnce Evu Huťťovou.
 1. pro případ nutnosti zmocňuje předsednictvo strany k odvolání zmocněnce a k pověření jeho náhradníka k plnění úkonů ve volebních věcech. 
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL
 • pověřuje předsednictvo KDU-ČSL připravovat volby do EP formou samostatné kandidátní listiny.
Hlasování: pro 57, proti 0, zdrželi se 2

 
Jaroslav Klaška
předseda návrhové komise


V Praze dne 23. března 2018