Zpět

Usnesení 3. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL 15. prosince 2017

Přidáno 15. 12. 2017 (Administrátor)
1) Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje Program 3. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL.

Hlasování: všichni pro
 
2) Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje Zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL.

Hlasování: všichni pro
 
3) Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:
·         zprávu o kontrole plnění usnesení zasedání Celostátní konference KDU-ČSL

Hlasování: všichni pro
 
4) Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje rozpočet KDU-ČSL na rok 2018 předložený generálním sekretářem.

Hlasování: 59 pro, proti 0, zdržel se 1
 
 
5) Celostátní konference KDU-ČSL dle Statutu odborných komisí, ve smyslu § 18, odst. 4, písm. c) Stanov KDU-ČSL, zřizuje na návrh předsednictva KDU-ČSL odborné komise dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 
 
  odborná komise pozn.
1 Školství a věda  
2 Zahraniční politika a evropské záležitosti  
3 Obrana, bezpečnost a zpravodajské služby  
4 Venkov a zemědělství  
5 Zdravotnictví  
6 Spravedlnost a lidská práva  
7 Životní prostředí  
8 Kultura, sdělovací prostředky  
9 Efektivní správa země, komunální politika Klub komunálních politiků
10 Informační a komunikační technologie  
11 Národní hospodářství, energetika, finance a rozpočet a doprava HPU
12 Sociální politika, rodina a NNO  
13 Komise pro vnitřní život strany (dříve TYGR)  
 
Hlasování: všichni pro
 
 
6) Celostátní konference KDU-ČSL:
odkládá svoje rozhodnutí ve věci samostatné kandidatury KDU-ČSL ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 do následujícího jednání Celostátní konference v březnu 2018.
Hlasování: všichni pro
 
7) Celostátní konference KDU-ČSL
-       vyhlašuje termín konání primárních voleb do Evropského parlamentu na sobotu 19. května 2018 v Paláci Charitas.
-       určuje volitele nominační konference 19. 5. 2018, kterými budou členové CK s platným mandátem člena CK ke dni 19. 5. 2018.

Hlasování: všichni pro
 
8)    CK KDU-ČSL schvaluje navržený Volební řád primárních voleb do Evropského parlamentu 2019 a postup sestavení kandidátní listiny KDU-ČSL pro volby do EP 2019.

Hlasování: všichni pro
 
 
 
Praze 15. prosince 2017
 
 
Jiří Navrátil
předseda návrhové komise