Zpět

Usnesení 1. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL 23. června 2017

Přidáno 23. 6. 2017 (Administrátor)
 Usnesení
 
1. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
23. června 2017, Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2
 
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje Program 1. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL.
Hlasování: všichni pro
 1. Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:
  1. rezignaci Ing. Víta Berana na funkci člena CK a rezignaci Ing. Stanislava Juránka a Mgr. Jaroslava Suchého na funkci náhradníka člena CK.
  2. rezignaci Mgr. Roberta Šťastného na funkci voleného člena CK.
Celostátní konference KDU-ČSL v souladu s § 35 Stanov KDU-ČSL kooptuje bratra Mgr. Petra Hladíka a bratra Mgr. Tomáše Dudka za členy CK.
Hlasování: všichni pro
 1. Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:
 • zprávu o kontrole plnění usnesení zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
Hlasování: všichni pro
 • informaci o aktuální politické situaci
Hlasování: pro 68, proti 0, zdržel se 2
 • informaci o činnosti členů vlády
Hlasování: pro 69, proti 0, zdržel se 1
 • zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL
 • zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL
 • zprávu poslanců KDU-ČSL Evropského parlamentu za období od 9. 3. 2017 do 16. 6. 2017.
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí zprávu o stavu konání výročních členských schůzí k datu 20. 6. 2017, přednesenou generálním sekretářem.
Hlasování: všichni pro
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje
 • zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL
Hlasování: všichni pro
 1. Celostátní konference KDU-ČSL:
  1. určuje zmocněnce a náhradníky zmocněnců za KDU-ČSL pro podání kandidátních listin koalice „Lidovci a Starostové“ ve volbách do PSP ČR 2017 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
  2. pro případ nutnosti zmocňuje předsednictvo strany k odvolání zmocněnce a určení nového zmocněnce k plnění úkonů ve volebních věcech.

Určení zmocněnců a náhradníků zmocněnců za KDU-ČSL pro podání kandidátních listin koalice „Lidovci a Starostové“ ve volbách do PSP ČR 2017
 
kraj zmocněnec náhradník zmocněnce
Praha Miroslava Mencová
Karmelitská 373/25, 118 00 Praha 1
určí STAN
Středočeský určí STAN Petr Dvořák
Na Chmelnici 290, 290 01 Poděbrady
Jihočeský
Mgr. Bc. Jiří Heller
Družstevní 11, 370 06 České Budějovice
určí STAN
Plzeňský určí STAN Ing. Oldřich Rozšafný
Bažantnice 703, 330 26 Tlučná
Karlovarský Miluše Stehnová
Konečná 898/11, 360 05  Karlovy Vary
určí STAN
Ústecký určí STAN Roman Gaudyn
Antonína Sochora 1310, 415 01  Teplice
Liberecký určí STAN Romana Charvátová
Sosnová 111, 470 01  Česká Lípa
Královéhradecký Ing. Martin Machů
Černčice 159, 549 01 Nové Město nad Metují
určí STAN
Pardubický František Jelínek
Topol 52, 537 01  Chrudim
určí STAN
Jihomoravský Petr Cajzl
Foltýnová 1012/29, 635 00  Brno
určí STAN
Vysočina Mgr. Jan Mazanec
Veselá 43, 394 70  Kamenice nad Lipou
určí STAN
Olomoucký Ing. Jitka Brabcová, Ph.D.
Žilinská 17, 779 00  Olomouc
určí STAN
Zlínský Karla Vaculínová
Skalky 4368/23, 767 01  Kroměříž
určí STAN
Moravskoslezský Ivana Váňová
Dolní 225, 742 72  Mořkov
určí STAN

Hlasování: všichni pro
 
V Praze 23. 6. 2017

Jan Šmídek
předseda návrhové komise