Zpět

Usnesení Sjezdu KDU-ČSL konaného ve dnech 27. a 28. května 2017 v Praze

Přidáno 1. 6. 2017
 Usnesení Sjezdu KDU-ČSL
konaného ve dnech 27. a 28. května 2017 v Praze
 
1.    Organizační záležitosti Sjezdu KDU-ČSL
 
1.1.    Sjezd KDU-ČSL schválil:
·         složení pracovního předsednictva Sjezdu KDU-ČSL:
Ing. Jan Bartošek, Mgr. Ivana Bartošová, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, Mgr. Ondřej Benešík, Ing. Pavel Botek, Ing. Jiří Carbol, Jiří Čunek,Ing. Vladimír Derner, Oľga Haláková, Mgr. Daniel Herman, Mgr. Petr Hladík, Mgr. Pavel Hořava, Ing. Marian jurečka, MUDr. Vít Kaňkovský, Mgr. Ing. Jan Kasal, Radomil Kašpar, Ing. Arch. Jaroslav Klaška, Ing. Petr Kousal, Ing. Roman Línek, MBA, Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., Jiří Navrátil, Michal Pehr, PhDr., Ph.D, MUDr. Zuzana Roithová, MBA., David Smetana, Ing. Petr Šilar, Ing. Michaela Šojdrová, Ing. Jaromír Talíř, Ing. Antonín Tesařík, Jan Wolf 
 
·         Program Sjezdu KDU-ČSL 2017  
·         Jednací řád Sjezdu KDU-ČSL
·         Volební řád Sjezdu KDU-ČSL dle projednaných změn
 

1.2.    Sjezd KDU-ČSL zvolil:
 
Mandátovou komisi ve složení:
 
předseda:         Josef Dvořák
místopředseda:  Petr Cajzl
členové:                        Jan Martínek, František Nebřenský, Vladimír Hanáček, Václav Slavík, Václav Nosek, Martin Machů, Roman Bílek, Josef Jílek ml., Petr Cajzl, Alois Horák, Marek Tomaštík, Ivana Váňová
 

Návrhovou komisi ve složení:
 
předseda:         Jan Šmídek
místopředseda: Jiří Stodůlka        
členové:            Vladimír Říha, Jan Borgula, Miroslava Čupová, Libuše Hoyerová, Markéta Šolcová, Magda Kokulová, Jan Málek, Pavel Horák, Jiří Stodůlka, Michal Jedlička

 
Volební komisi ve složení:  
    
předseda:         Jiří Navrátil
místopředseda: Marek Venuta
členové:            Karel Duchek, Vlasta Roubíková, Vít Svoboda, Jan Klíma, Jan Růžička, Jiří Regner, Oldřich Rozšafný, Zdeněk Mikšovský, Jan Matějů, František Horák, Kamil Psotka
 
Dvěma ověřovateli záznamu Sjezdu KDU-ČSL 2017 byli jmenováni: Jan Jaroš a Petr Burgr.
Hlavním skrutátorem byl jmenován: PhDr. Ing. Lukáš Janeček.
 

1.3.    Sjezd KDU-ČSL schválil:
Zprávu předsedy KDU-ČSL pro sjezd Praha 2017
 
1.4.    Sjezd KDU-ČSL vzal na vědomí:
Zprávu o činnosti klubu poslanců KDUČSL
Zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL a Nezávislí
Zprávu o činnosti poslanců za KDU-ČSL v Evropském parlamentu
Zprávu o politické a organizační činnosti strany
a plnění usnesení Sjezdu KDU-ČSL 2013
Zprávu o hospodaření KDU-ČSL (Finanční zpráva)
Zprávu o činnosti Celostátní revizní komise
Zprávu o činnosti Celostátního rozhodčího sboru
Zprávu ministra kultury Mgr. Daniela Hermana – Ministerstvo kultury
Zprávu ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky – Ministerstvo zemědělství
Zprávu místopředsedy vlády MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA  - oblast Věda výzkum inovace
Zprávu o vzniku HPU – Hospodářská a politická unie při KDU-ČSL – přednesena Ing. arch. Jaroslavem Klaškou
Zprávu předsedy KDU-ČSL MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA  o základním směru politiky KDU-ČSL pro období 2017-2019
Zprávu o založení a činnosti Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku – přednesena Doc. JUDr. Pavlem Svobodou, Ph.D. DEA
Zprávu o činnosti europoslanců
 
2.Sjezd KDU-ČSL 2017 schvaluje uzavřenou koaliční smlouvu mezi KDU-ČSL a STAN pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017.
 

3.Volby
 
3.1.    Sjezd KDU-ČSL zvolil:
 
  • předsedu KDU-ČSL:                               MVDr. Pavel Bělobrádek Ph.D., MPA
  • 1. místopředsedu KDU-ČSL:                 Ing. Marian Jurečka
·         další čtyři místopředsedy KDU-ČSL:  Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., Mgr. Ondřej Benešík, Mgr. Daniel Herman, Ing. Jan Bartošek
 
·         členy Celostátního výboru KDU-ČSL:           MUDr. Vít Kaňkovský, Ing. Jiří Carbol, PhDr. Michal Pehr, PhD., Mgr. Šárka Jelínková, Ing. Jaromír Talíř, Ing. Roman Celý, DiS, Mgr. Robert Štastný, MUDr. Zuzana Roithová, MBA, Jan Wolf, Mgr. Jaroslav Fidrmuc, MUDr. Vít Urych, Oľga Haláková, Ing. Josef Uhlík, David Smetana, Ing. arch. Jaroslav Klaška
 
3.2.    Sjezd KDU-ČSL zvolil:
 
·         předsedkyni CRS:    JUDr. Marie Mazánková
·         členy CRS:                  Ing. Petr Doležal, JUDr. Dobromila Marková, JUDr.     Vratislav Pospíšil, Mgr. Vilém Anzenbacher  
     
·         náhradníky CRS:       Mgr. Michal Hořínek, Mgr. Filip Leder, JUDr. Dita Vávrová, Jan Jirků, MBA
 
·         předsedkyni CRK:    Ing. Monika Turnovská
·         členy CRK:                  Marie Monsportová, Ing. Mgr. Marie Sendlerová, Ing. Jiří Vencl Ph.D., Josef Svoboda, Marek Tomaštík, Jiří Skřivánek, MBE, Marie Kubová, Tomáš Novotný
 
·         náhradníka CRK:      Mirosalva Čupová
 
3.3.    Sjezd KDU-ČSL schválil členy CK zvolené na krajských konferencích:
 
Hlavní město Praha:         MUDr. Marian Hošek, Miroslava Mencová, PhDr. Daniela rázková, Mgr. Pavel Mareš
 
Středočeský kraj:              Daniel Průša, Mgr. Zdeněk Volf
 
Jihočeský kraj:                              PhDr. Ludmila Ourodová, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Bc. Lukáš Franda, Ph.D.
 
Plzeňský kraj:                     Ing. Jiří Svejkovský, Ing. Stanislav Šec
 
Karlovarský kraj:               Mgr. Bc. Václav Slavík
 
Ústecký kraj:                      Mgr. František Černý
 
Liberecký kraj:                   Ing. Štěpán Matek
 
Královéhradecký kraj:     Bc. Karel Klíma, PhDr. Ing. Lukáš Janeček
Ing. Martin Machů
 
Pardubický kraj:                Petr Čada, Radomil Kašpar, Ing. Pavel Šotola
 
Kraj Vysočina:                               Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Jaroslav Hrubý, Ing. Jaromír Kalina, Ing. Magda Vaňková
 
Jihomoravský kraj:           Ing. Vít Beran, Mgr. Richard Zemánek
PhDr. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Jiří Němec, Ing. Lukáš Jurečka, Ing. Stanislav Kamba, Marie Kousalová, Jan Šmídek, Ing. Antonín Tesařík
 
Olomoucký kraj:                Ing. Milena Novotná, Mgr. Ivo Slavotínek,
Ing. Alois Horák, Ing. Petr Kousal
 
Zlínský kraj:                        Josef Bazala, Mgr. Zbyněk Král
MUDr. Robert Teleky, Michaela Blahová, Karla Vaculínová
 
Moravskoslezský kraj:     Michal Jedlička, RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.,
Ing. Karel Suida, Ing. Václav Pomikálek, MBA,
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., Ing. Bohuslav Niemiec
 
3.4.    Sjezd KDU-ČSL schválil náhradníky CK zvolené na krajských konferencích:
 
Hlavní město Praha:         Mgr. Vilém Anzenbacher, Mgr. Jan Čižinský, Jana Niklová
 
Středočeský kraj:              Krajská konference žádného náhradníka nezvolila
 
Jihočeský kraj:                  Bc. Vít Svoboda, Ing. Milan Třebín         
 
Karlovarský kraj:               Krajská konference žádného náhradníka nezvolila
 
Plzeňský kraj:                     Ing. Jiří Lodr
 
Ústecký kraj:                       Ing. Jan Růžička
 
Liberecký kraj:                   Ing. Pavel Jiran
                       
Královéhradecký kraj:     Mgr. Jan Simeon Kaiser
 
Pardubický kraj:                Krajská konference žádného náhradníka nezvolila
           
Kraj Vysočina:                   Mgr. Radek Pátek
 
Jihomoravský kraj:           Ing. Michal Škvařil, Mgr. Dagmar Hamalová, Ing. Stanislav Juránek, Mgr. Jaroslav Suchý,  Mgr. Jan Grolich, Ing. Alois Liška, Ing. Jaroslav Čech, Mgr. Renata Smutná, Ing. Pavel Berka, Bc. Jana Konradová           
             
Olomoucký kraj:                Ing. Ivo Čečman
                                  
Zlínský kraj:                        Mgr. Marek Tomaštík, Mgr. Miroslav Kašný, Rostislav Mihel, Stanislav Hlavica, Ing. Martin Křižan, Mgr. Vojtěch Navrátil, Ing. Pavel Hnilica, CSc.,
 
Moravskoslezský kraj:     Krajská konference žádného náhradníka nezvolila
 

4.Změny Stanov KDU-ČSL
 
4.1.Sjezd KDU-ČSL schvaluje změnu Stanov KDU-ČSL, kterou přijala Celostátní konference KDU-ČSL svým usnesením ze dne 18. 3. 2017 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 
Příloha usnesení - Navržené změny stanov
 
§ 17 2 d) – vyškrtnout „vedoucí oddělení ústřední kanceláře“
 
§ 17 2 f) – vyškrtnout „organizaci ústřední kanceláře“, doplnit „pracovní řád, organizační řád“
 
§ 18 e) - vyškrtnout organizační řád
 
§ 26 2 e) – vyškrtnout „vedoucí oddělení ústřední kanceláře“
 
§ 26 2 h) – doplnit „pracovní řád“
 
Doplnit § 26 2 i) „vydává ostatní vnitrostranické normy (směrnice, řády, pokyny atd.) k zabezpečení řádného chodu aparátu strany“
 
§ 34) doplnit „pracovním řádem a ostatními vnitrostranickými normami“
 
§ 37 2 m) doplnit „Pracovní řád KDU-ČSL“
 
§ 38 (2) změnit datum schválení „28. 5. 2017“
 
§ 38 (3) změnit datum účinnost „1. 7. 2017“
 
4.2.Sjezd  KDU-ČSL v souladu s § 36 Stanov KDU-ČSL schvaluje doplnění § 15, odst. 6, Stanov KDU-ČSL, který po doplnění zní:
 
Návrhy na volbu členů podle předešlého odstavce předkládá sjezdu strany odstupující celostátní konference, celostátní výbor, krajské konference, krajské výbory a delegáti sjezdu.
 
4.3.Sjezd  KDU-ČSL v souladu s § 36 Stanov KDU-ČSL schvaluje doplnění § 9, odst. 6, písm. d), Stanov KDU-ČSL, které zní:
 
rozhodnutím krajského výboru, na návrh okresního výboru o jejím zrušení, pokud místní organizace neuskuteční za 2 po sobě jdoucí kalendářní roky ani jednu výroční členskou schůzi ani členskou schůzi. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu 2/3 všech členů okresního výboru a 2/3 všech členů krajského výboru. Členové takto zrušené místní organizace budou převedeni do jiné místní organizace s jejím souhlasem.
 
5.Usnesení odborných komisí pro Sjezd KDU-ČSL 2017, které byly Sjezdem KDU-ČSL 2017 přijaty.
 
5.1.Usnesení předkládané Sjezdu KDU-ČSL 2017 Celostátní odbornou komisí KDU-ČSL pro obranu, bezpečnost a zpravodajské služby
 
1)    KDU-ČSL si je vědoma skutečnosti, že bezpečnostní situace v Evropě i ve světě je vážná a nutnost zachovat si solidaritu a jednotu v rámci NATO je pro české bezpečnostní zájmy životně důležitá.
 
2)    KDU-ČSL proto deklaruje, že bude bez ohledu na své postavení, účast či neúčast ve vládní koalici, prosazovat a podporovat nastoupený trend české obranné politiky, spočívající především ve zvyšování obranného rozpočtu na výši 2% HDP.
 
3)    KDU-ČSL bude věnovat zvýšenou pozornost struktuře obranného rozpočtu s cílem zajistit, aby rostoucí výdaje směřovaly především do růstu bojových schopností Armády ČR.
 
 
5.2.Usnesení předkládané Sjezdu KDU-ČSL 2017 Celostátní odbornou komisí KDU-ČSL pro sociální politiku
 
1)    Sjezd KDU-ČSL vyzývá vedení KDU-ČSL, aby se zasazovalo o rozvoj hospicové a paliativní péče a dlouhodobé péče.
 
2)    Aby se zasazovalo o víceleté financování sociálních služeb a aby se zasazovalo o zvýšení mezd v sociální sféře.
 
 
5.3.Usnesení předkládané Sjezdu KDU-ČSL 2017 Celostátní odbornou komisí KDU-ČSL pro zdravotnictví
 
Sjezd KDU-ČSL schvaluje tyto zásadní úkoly pro oblast zdravotnictví na období 2017-2019 ve znění přednesené Zuzanou Roithovou:
 
1)    Zajištění dostatečného počtu lékařů a zdravotních sester (posílení rozpočtu vysokých škol a zvýšení počtu českých studentů na lékařských fakultách a další zjednodušení přípravy mediků na atestaci, odměňování a zvýšení prestiže povolání, zásadní omezení zbytečné byrokracie - ošetřovatelské dokumentace apod.).
 
2)    Zvýšení státního dozoru nad zdravotními pojišťovnami a přímo řízenými nemocnicemi. (Kontroly NKÚ a MF prokázaly zvýhodňování určitých zdravotnických zařízení ze strany jedné zdravotní pojišťovny). Současný model řízení zaměstnaneckých pojišťoven, kdy 1/3 dozorčích rad je zastoupena významnými zástupci odborových organizací, je neudržitelný.   
 
3)    Zásadní zjednodušení procesu stanovování cen a úhrad léčiv a zdravotnických prostředků a přísné sledování jejich nákladové efektivity.
 
4)    Přijetí zásadní revize a aktualizace seznamu zdravotních výkonů.
 
5)    Snižování propastného rozdílu mezi státními a regionálními nemocnicemi. Vyšší podpora investic nejenom státních nemocnic.
 
6)    Zasadíme se o zvýšení podílu zdravotnictví na hrubém domácím produktu ze současných 7% na 7.5% tak, aby se podíl zdravotnictví na hrubém domácím produktu začal přibližovat ke srovnatelným údajům v jiných členských státech EU.
 
7)    Umožníme dobrovolné soukromé zdravotní připojištění tak, aby si občané mohli legálně připlatit za rozdíl mezi zdravotní péči, která přesahuje rozsah péče veřejného zdravotního pojištění.
 
8)    Zásadně podpoříme primární prevenci nemocí: „Lepší prevence = méně nemocí, méně nemocí = menší náklady na zdravotní péči“. Je pravděpodobné, že dnes po redukci zdravotních ústavů a KHS nikdo nedělá vyhodnocování vlivů životního prostředí na zdraví obyvatel.
 
5.4.Usnesení předkládané Sjezdu KDU-ČSL 2017 Celostátní odbornou komisí KDU-ČSL pro zahraniční politiku a evropské záležitosti
 
1)    Sjezd KDU-ČSL zavazuje vedení strany, aby podporovalo užší spolupráci členských států EU při ochraně vnějších hranic a zajištění vnitřní bezpečnosti EU.
2)    Sjezd KDU-ČSL schvaluje podporu reforem ve společné azylové politice EU, které povedou ke stabilizaci zemí v evropském sousedství a efektivní návratové politice.
3)    Na základě dosavadních zkušeností s přerozdělovacím mechanismem napříč EU nepovažuje Sjezd povinné přerozdělovací kvóty za funkční řešení.
 
5.5.Usnesení předkládané Sjezdu KDU-ČSL 2017 Celostátní odbornou komisí KDU-ČSL pro venkov a zemědělství
 
Sjezd KDU-ČSL souhlasí s prohlášením odborné komise KDU-ČSL pro zemědělství a venkov přednesené jejím předsedou Janem Zasadilem.
 
5.6.Usnesení předkládané Sjezdu KDU-ČSL 2017 Celostátní odbornou komisí KDU-ČSL pro informační a komunikační technologie
 
Sjezd  KDU-ČSL ukládá členům a orgánům KDU-ČSL, aby úsilí o efektivní organizaci státní informatiky a podporu digitální infrastruktury aktivně prosazovali v předvolebním úsilí i v povolebním působení.
 
5.7.Usnesení předkládané Sjezdu KDU-ČSL 2017 Celostátní odbornou komisí KDU-ČSL pro školství a vědu
 
1)    Sjezd KDU-ČSL zavazuje vedení KDU-ČSL realizovat priority formované v jejím volebním programu pro oblast vzdělávání, které je její prioritou.
 
2)    Především v oblasti platových podmínek učitelů a finančních podmínek pro rozvoj a modernizaci škol a sportovišť.
 
5.8.Usnesení předkládané Sjezdu KDU-ČSL 2017 Celostátní odbornou komisí KDU-ČSL pro spravedlnost a lidská práva
 
1)    Sjezd KDU-ČSL konstatuje, že ústavní zákony ve své celistvosti, spolu s ústavními zvyklostmi a ustálenou rozhodovací praxí Ústavního soudu ohledně jejich interpretace patří k pilířům právního státu, a vyzývá jednotlivé představitele státu k plnému respektu a hájení těchto hodnot v jakékoliv době.
2)    Sjezd KDU-ČSL je přesvědčen, že je potřeba u občanů posílit vnímání demokratického právního státu i prostřednictvím prohloubení principu právní jistoty. Z toho důvodu požaduje přehlednější a předvídatelnou legislativu, která nebude zbytečně často novelizována a tudíž občané, spotřebitelé i podnikatelé, nebudou podléhat zbytečné byrokratické zátěži spojené s příliš častými změnami právního rámce.
 
5.9.Usnesení předkládané Sjezdu KDU-ČSL 2017 Lukášem Jurečkou
 
Sjezd KDU-ČSL vyzývá své zástupce ve vládě a v parlamentu, aby se intenzivně zabývali problematikou prodeje zemědělské a lesní půdy s cílem zabránit obchodním spekulacím s půdou v naší zemi.
 
5.10.Usnesení předkládané Sjezdu KDU-ČSL 2017 Blankou Vildovou
 
1)    KDU-ČSL bude nadále podporovat přijímání takových opatření, které zaručí dětem právo na dětství primárně ve svých vlastních rodinách, pokud to nebude možné tak v náhradní rodinné péči, v nejzazším případě jiné vhodné formě náhradní péče. Přednost má náhradní rodinná péče trvalá. Deinstitualizace nesmí jít proti zájmu dětí.
 
2)    KDU-ČSL vynaloží veškeré úsilí na ochranu a podporu rodiny, při čemž neztrácí ze zřetele nutnost přijímat opatření na ochranu dětí týraných, zanedbávaných a zneužívaných, a to i ve vlastních rodinách.
 
3)    KDU-ČSL bude podporovat opatření směřující k ochraně manželství a úplných rodin jako záruky nejvyšších jistot pro výchovu dětí.
 
5.11.Usnesení předkládané Sjezdu KDU-ČSL 2017 Zdenkou Kumstýřovou
 
Sjezd KDU-ČSL vyzývá předsednictvo, aby se zaměřilo na vytvoření koncepčního dokumentu v oblasti sociální politiky KDU-ČSL k řešení aktuálních problémů.
 
5.12. Usnesení předkládané Sjezdu KDU-ČSL 2017Janem Kasalem
 
1)    Sjezd KDU-ČSL pozastavuje účinnost článku 5 statutu odborných komisí do 31. 12. 2017.
2)    Sjezd KDU-ČSL doporučuje místním, okresním a krajským organizacím vytvářet kluby křesťanských seniorů.
 
5.13.Usnesení předkládané Sjezdu KDU-ČSL 2017Jaroslavem Klaškou
 
1)    Sjezd KDU-ČSL podporuje vznik Hospodářské a podnikatelské unie, z.s. (dále jen HPU), jako sdružení vycházející z ekonomického konceptu sociálně-tržního hospodářství a reprezentující zájmy živnostníků a malých a středních podniků.
2)    Sjezd KDU-ČSL ukládá předsednictvu KDU-ČSL aby:
·         Zajišťovalo podporu HPU v její činnosti.
·         Nominovalo z řad poslanců KDU-ČSL garanta HPU, který bude zajišťovat pravidelnou komunikaci mezi vedením HPU a KDU-ČSL.
·         Přihlíželo ve své činnosti k zájmům živnostníků a malých a středních podnikatelů, formulované prostřednictvím usnesení HPU.
3)    Sjezd KDU-ČSL ukládá krajským tajemníkům KDU-ČSL, aby informovali členy KDU-ČSL o vzniku HPU a o možnosti se v ní angažovat.
 
5.14.Usnesení předkládané Sjezdu KDU-ČSL 2017 Janem Málkem
 
Sjezd KDU-ČSL bude usilovat o úpravu volebních zákonů tak, aby byla snížena volební klauzule pro koalice dvou stran na 7% a pro koalice tří a více stran na 9% hlasů, a také aby byl tzv. D´Hondtův dělitel nahrazen takovou metodou, který zajistí přísně poměrný přepočet hlasů na mandáty.
 
5.15.Usnesení předkládané Sjezdu KDU-ČSL 2017 Ludvíkem Hovorkou
 
1)    Sjezd KDU-ČSL žádá členy vlády ČR za KDU-ČSL, aby se zasadili o plošnou dostupnost domácí (mobilní) hospicové péče na území České republiky.
 
2)    Sjezd KDU-ČSL žádá členy vlády zvolené za KDU-ČSL, aby pomohli vytvořit podmínky pro zachování tuzemského vývoje a výroby zdravotnických prostředků.
 
5.16.Usnesení předkládané Sjezdu KDU-ČSL 2017 Danielou Rázkovou
 
Sjezd KDU-ČSL doporučuje vedení strany prosazovat spravedlivé rozdělení prostředků na sociální služby na území celé České republiky
 
5.17.Usnesení předkládané Sjezdu KDU-ČSL 2017 Marianem Jurečkou
 
Celostátní sjezd KDU-ČSL vyzývá vedení KDU-ČSL:
·         Aby prosazovalo rozšíření podmínek Státního fondu rozvoje bydlení v oblasti dostupného bydlení pro mladé rodiny, tak aby mohli manželé získat půjčku nejen na novou výstavbu, ale i na rekonstrukci.
·         Aby se zvýšila celková výše půjčky a za každé narozené dítě byl možný odpočet z jistiny úvěru ve výši 100 000 Kč (dnes 30 000Kč).
Sjezd KDU-ČSL podporuje:
1)    Stabilní daňové a podnikatelské prostředí
2)    Další zvyšování slev na daňového poplatníka (manžela/manželku) a odstropování daňového bonusu pro tyto slevy.
3)    Ponechání více finančních prostředků v rodinách a pracujících rodičů.
 
5.18. Usnesení předkládané Sjezdu KDU-ČSL 2017 Pavlem Bělobrádkem
 
     Sjezd KDU-ČSL 2017 určuje Základní směr politiky KDU-ČSL pro období
     2017-  2019 dle dokumentu předsedy KDU-ČSL předneseného na Sjezdu 2017.
 
5.19.Usnesení předkládané Sjezdu KDU-ČSL 2017 Davidem Smetanou
 
Delegáti Sjezdu děkují generálnímu sekretáři za dosavadní práci pro KDU-ČSL.


V Praze dne 28. května 2017
Jan Šmídek
předseda návrhové komise