Zpět

Usnesení 9. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL 18. března 2017, Jihlava, hotel Gustav Mahler

Přidáno 19. 3. 2017 (Administrátor)

Usnesení
9. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
18. března 2017, Jihlava, hotel Gustav Mahler

1) Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje Program 9. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL.

Hlasování: všichni pro

2) Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:
  • rezignaci člena CK bratra Libora Kovala a v souladu s § 35 Stanov KDU-ČSL kooptuje na uvolněné místo RNDr. Martina Čajánka, Ph.D.
  • zprávu o kontrole plnění usnesení Celostátní konference KDU-ČSL
  • informaci o činnosti členů vlády za KDU-ČSL
  • Zprávu o organizačním zajištění Sjezdu KDU-ČSL 2017"
  • Zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL
  • Zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL
  • Zprávu poslanců KDU-ČSL Evropského parlamentu za období od 3. 12. 2016 do 8. 3. 2017.
Hlasování: všichni pro 

3)Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje
  • Výroční finanční zprávu KDU-ČSL za rok 2016
  • zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL
Hlasování: všichni pro

4) Celostátní konference KDU-ČSL v souladu s § 36 Stanov KDU-ČSL schvaluje změnu stanov KDU-ČSL dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Toto doplnění podléhá dodatečnému schválení nadcházejícím sjezdem strany.
 
 
 

Příloha usnesení - Navržené změny stanov

 
§ 17 2 d) – vyškrtnout „vedoucí oddělení ústřední kanceláře“
§ 17 2 f) – vyškrtnout „organizaci ústřední kanceláře“, doplnit „pracovní řád, organizační řád“
§ 18 e) - vyškrtnout organizační řád
§ 26 e) – vyškrtnout „vedoucí oddělení ústřední kanceláře“
§ 26 h) – doplnit „pracovní řád“
Doplnit § 26 i) „vydává ostatní vnitrostranické normy (směrnice, řády, pokyny atd.) k zabezpečení řádného chodu aparátu strany“
§ 34) doplnit „pracovním řádem a ostatními vnitrostranickými normami“
§ 37 m) doplnit „Pracovní řád KDU-ČSL“
§ 38 (2) změnit datum schválení „28. 5. 2017“
§ 38 (3) změnit datum účinnosti „1. 7. 2017“
 
Hlasování: 66 pro, proti nikdo, zdržel se nikdo
 
 
5) Celostátní konference KDU-ČSL souhlasí s uzavřením předvolební koalice
KDU-ČSL a STAN v parametrech vyjednaných předsednictvem KDU-ČSL.
 
Hlasování: tajná volba – 72 vydaných volebních lístků, 70 platných volebních lístků
39 pro (55,7 %), 31 proti (44,3 %)
 
 
6) CK KDU-ČSL vyjadřuje poděkování vyjednávacímu týmu pod vedením předsedy strany Pavla Bělobrádka za profesionálně odvedenou práci při jednáních se Starosty a nezávislými ohledně možné společné kandidatury do Poslanecké sněmovny PČR pro volby 2017.
 
Hlasování: 62 pro, 5 proti, 5 zdržel se
 
 
 
 
Jiří Stodůlka
předseda návrhové komise
 
 
 
V Jihlavě 18. března 2017