Zpět

Usnesení 8. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL 4. února 2017, BVV Brno

Přidáno 4. 2. 2017 (Administrátor)

Usnesení

8. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
4. února 2017, BVV Brno
1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje Program 8. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL.

Hlasování: všichni pro

2. Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí rezignaci člena CK Jana Vojtěcha Bindera. Novým členem CK se stává náhradník Vladimír Dupal na základě usnesení středočeské krajské konference ze dne 25. 4. 2015.

Hlasování: všichni pro

3. Celostátní konference KDU-ČSL podporuje dlouhodobou spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí (STAN) a Celostátní konference KDU-ČSL pověřuje předsednictvo jednáním o spolupráci ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 formou volební koalice (KDU-ČSL a STAN).

                                                                      Hlasování: pro 63, proti 1, zdrželi se 9

Petr Hladík
předseda návrhové komise

V Brně 4. 2. 2017