Zpět

Usnesení 7. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL 16. 12. 2016

Přidáno 16. 12. 2016 (Administrátor)
Usnesení
 
7. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
16. prosince 2016, Praha, Palác Charitas

1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje Program 7. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL. 

Hlasování: všichni pro

2. Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí: 
  • rezignaci členky CK Alexandry Alvarové. Novým členem CK se stává náhradník MUDr. Vladimír Říha na základě usnesení krajské konference ze dne 25. 4. 2015.
  • zprávu o kontrole plnění usnesení Celostátní konference KDU-ČSL
  • informaci o aktuální politické situaci přednesenou předsedou strany
  • informaci o činnosti členů vlády za KDU-ČSL
  • Zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL
  • Zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL
  • Zprávu poslanců KDU-ČSL Evropského parlamentu za období od za období od 10. 9. 2016 do 2. 12. 2016. 
Hlasování: všichni pro
 
3. Celostátní konference pověřuje předsednictvo KDU-ČSL vyjednáváním o možné volební spolupráci ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 s hnutím Starostové a nezávislí a ukládá předsednictvu KDU-ČSL předložit Celostátní konferenci informaci o variantách dalšího postupu do 28. 2. 2017.
 
Návrh byl přijat
57 pro, 0 proti, 2 zdrželi se
   
Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
  • zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL
  • návrh rozpočtu KDU-ČSL na rok 2017 předložený generálním sekretářem
  • úpravu Směrnice pro hospodaření a účtování v KDU-ČSL spočívající ve změnách a doplnění § 2, 3, a 4.
Hlasování: všichni pro
 
5. Celostátní konference KDU-ČSL ukládá
okresním výborům KDU-ČSL, aby v rámci monitorování činnosti jednotlivých MO KDU-ČSL nominovaly na každou výroční členskou schůzi v roce 2017 zástupce okresního výboru KDU-ČSL, který se jednání MO osobně zúčastní. Prostřednictvím krajského tajemníka bude z každé schůze MO doručen na ústřední kancelář zápis, včetně prezenční listiny podepsaný předsedou MO a zástupcem OV KDU-ČSL.
 
Hlasování: všichni pro
 
 
Petr Hladík
předseda návrhové komise
 
 
 
V Praze dne 16. prosince 2016