Zpět

Usnesení 6. zasedání CK KDU-ČSL, Příloha č. 1

Přidáno 29. 9. 2016

NÁVRH PROGRAMU SJEZDU KDU-ČSL 2017

 
1.    Zahájení a uvítání:
 
a)        schválení složení pracovního předsednictva, programu, jednacího a volebního řádu sjezdu
b)        volba mandátové, návrhové a volební komise, jmenování 2 ověřovatelů zápisu
c)         vystoupení hostů
 
2.    Zpráva předsedy KDU-ČSL
 
3.    Zprávy:
 
a)    o činnosti klubu poslanců a klubu senátorů KDU-ČSL v PČR
b)    o činnosti poslanců za KDU-ČSL v Evropském parlamentu
c)    mandátové komise
d)    o politické a organizační činnosti strany a plnění usnesení Sjezdu 2015
e)    finanční
f)     Celostátní revizní komise KDU-ČSL
g)    Celostátního rozhodčího sboru KDU-ČSL
 
4.    Blok voleb
 
a)    volba předsedy KDU-ČSL
b)    volba 1. místopředsedy KDU-ČSL
c)    volba místopředsedů KDU-ČSL
d)    volba členů Celostátního výboru KDU-ČSL
e)    volba Celostátní revizní komise KDU-ČSL
f)     volba Celostátního rozhodčího sboru KDU-ČSL
g)    schválení členů Celostátní konference KDU-ČSL
 
5.    Změna Stanov KDU-ČSL
 
6.    Základní směr politiky KDU-ČSL
 
7.    Diskuse
 
8.    Závěr sjezdu