Zpět

Usnesení 6. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL 23. 9. 2016

Přidáno 29. 9. 2016
Usnesení
 
6. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
23. září 2016, Praha, Palác Charitas
 
 
 
 
1)    Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje Program 6. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL.
 
Hlasování: všichni pro
 
 
2)    Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:
  • zprávu o kontrole plnění usnesení Celostátní konference KDU-ČSL
  • informaci o aktuální politické situaci přednesenou předsedou strany
  • informaci o činnosti členů vlády za KDU-ČSL
  • Zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL
  • Zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL
  • Zprávu poslanců KDU-ČSL Evropského parlamentu za období od za období od 27. 5. 2016 do 9. 9. 2016
Hlasování: všichni pro
 
 
3)    Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
  • zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL
Hlasování: všichni pro
 
4)    Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí, že na prosincovém jednání Celostátní konference KDU-ČSL bude zařazen bod „Návrh na změnu – doplnění Stanov KDU-ČSL“ (§15, odst.6, stanov)
 
 
5)    Celostátní konference KDU-ČSL:
 
1.  Ukládá předsedovi KDU-ČSL svolat do 31. ledna 2017 Sjezd KDU-ČSL 2017
 
2.  Určuje:
a)  dobu konání sjezdu na dny 27. - 28. 5. 2017
b)  místem konání sjezdu bude Praha
c)  výchozí počet delegátů sjezdu: 200 volených delegátů. Počet delegátů za jednotlivé krajské, resp. okresní organizace bude stanoven výpočtem podle Volebního řádu KDU-ČSL.
d)  výchozí počet členů Celostátní konference KDU-ČSL: 50 volených členů. Počet volených členů za jednotlivé krajské organizace bude stanoven výpočtem podle Volebního řádu KDU-ČSL.

  
3. Schvaluje:
a) Návrh programu sjezdu
(viz příloha č. 1).

b) Harmonogram stranických akcí 2017 navazujících na přípravu Sjezdu KDU-ČSL 2017 (viz příloha č. 2),
c) Sjezdový účastnický příspěvek ve výši 2000,- Kč na delegáta.
 

4. Ukládá generálnímu sekretáři KDU-ČSL:
a)  organizačně zajistit přípravu a konání Sjezdu KDU-ČSL 2017,
b)  podat o organizačním zajištění tohoto sjezdu zprávu Celostátní konferenci KDU-ČSL nejpozději do 31. 3. 2017.
 

 
Jiří Stodůlka
předseda návrhové komise
 
 
 
V Praze dne 23. září 2016