Zpět

Usnesení 4. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL - Hlasování per rollam, 23. 3. 2016

Přidáno 23. 3. 2016
Usnesení
4. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
Hlasování per rollam
 
 
Hlasovalo 64 členů – 72 %
kvórum 45 hlasů (88 členů CK)
 
 
 
1) Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí zprávu CRK k účetní závěrce 2015.
 
Hlasování: PRO 64, PROTI 0, ZDRŽEL(A) SE 0
NÁVRH BYL PŘIJAT
 
 
2) Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí zprávu o dění na Karlovarském magistrátě a vyslovuje podporu jednání místní organizace KDU-ČSL Karlovy Vary.
 
Hlasování: PRO 57, PROTI 2, ZDRŽEL(A) SE 5
NÁVRH BYL PŘIJAT
 
3) Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí stanovisko KV KDU-ČSL Hradec Králové, který nesouhlasí se záměrem MŠMT ČR, aby byli žáci s lehkým mentálním postižením připraveni o možnost vzdělávání podle upraveného vzdělávacího programu ve speciálních třídách a zařazováni pouze do tříd základních škol, kde zkomplikováním vyučovacích hodin může dojít ke snížení kvality výuky pro všechny žáky.
 
 
Hlasování: PRO 49, PROTI 2, ZDRŽEL(A) SE 13
NÁVRH BYL PŘIJAT
 
 
 
Pavel Hořava
Generální sekretář KDU-ČSL


V Praze dne 23. března 2016