Zpět

Usnesení 4. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL 18. 3. 2016

Přidáno 18. 3. 2016 (Administrátor)
Usnesení
4. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
18. března 2016, Praha, Palác Charitas

 
1)     Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje Program 4. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL.
 
Hlasování: všichni pro
 
2)     Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:
  • rezignaci člena CK Ing. Pavla Jirana. Novým členem CK se stává náhradník Ing. Štěpán Matek na základě usnesení krajské konference ze dne 18. 4. 2015.
  • zprávu o kontrole plnění usnesení zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
  • informaci o aktuální politické situaci přednesenou předsedou strany doplněnou o informaci k migrační krizi přednesenou Ondřejem Benešíkem.
  • Informaci o činnosti členů vlády za KDU-ČSL.
  • Zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL.
  • Zprávu o činnosti klubu senátorů KDU-ČSL
  • Zprávu poslanců KDU-ČSL Evropského parlamentu
Hlasování: všichni pro
 
3)     Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
  • zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL
  • Výroční finanční zprávu KDU-ČSL za rok 2015
Hlasování: všichni pro


Petr Hladík
předseda návrhové komise
 
 
V Praze dne 18. března 2016