Zpět

Usnesení 3. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL 18. 12. 2015

Přidáno 18. 12. 2015
Usnesení
3. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
18. prosince 2015, Praha, Palác Charitas
 
 
1)    Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje Program 3. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL.
Hlasování: všichni pro
 
2)     Celostátní konference bere na vědomí:
·        Zprávu o plnění usnesení zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
·        Informaci o aktuální politické situaci přednesenou předsedou strany.
·        Informaci o činnosti členů vlády za KDU-ČSL.
·        Zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL.
·        Zprávu o činnosti klubu senátorů KDU-ČSL.
·        Zprávu poslanců KDU-ČSL Evropského parlamentu
·        Návrh harmonogramu Celostátního výboru a Celostátní konference KDU-ČSL v 1. pololetí 2016
Hlasování: všichni pro
 
3)     Celostátní konference schvaluje:
·        Celostátní konference schvaluje Jana Vojtěcha Bindera jako nového člena Celostátní konference za Středočeský kraj (náhradník za M. Rovenského, který vystoupil z KDU-ČSL).
·        Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje Zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL.
·        Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje rozpočet KDU-ČSL na rok 2016 předložený generálním sekretářem.
·        Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje materiál Křesťanskodemokratická politika v kostce.
Hlasování: všichni pro

4)    Celostátní konference ukládá:
 
Celostátní konference KDU-ČSL ukládá okresním výborům KDU-ČSL, aby v rámci monitorování činnosti jednotlivých MO KDU-ČSL nominovaly na každou výroční členskou schůzi v roce 2016 zástupce okresního výboru KDU-ČSL, který se jednání MO osobně zúčastní. Prostřednictvím krajského tajemníka bude z každé schůze MO doručen na ústřední kancelář zápis, včetně prezenční listiny podepsaný předsedou MO a zástupcem OV KDU-ČSL.
Hlasování: proti 1, zdrželi se 4, ostatní pro
 
 
Jiří Stodůlka
předseda návrhové komise

V Praze dne 18. prosince 2015