Zpět

Usnesení 1. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL 26. 6. 2015

Přidáno 26. 6. 2015
Usnesení
1. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
26. 6. 2015, Praha, Palác Charitas
 
 
1)    Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje Program 1. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL.
Hlasování: všichni pro
 
2)    Celostátní konference bere na vědomí:
  • Zprávu o plnění usnesení zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
  • Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje Zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL.
  • Zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL.
  • Zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL.
  • Zprávu poslanců KDU-ČSL Evropského parlamentu za období od květnového celostátního sjezdu ve Zlíně do 24. 6. 2015.
  • Informaci o aktuální politické situaci přednesenou předsedou strany.
  • Plán zasedání Celostátního výboru KDU-ČSL a Celostátní konference KDU-ČSL na 2. pololetí roku 2015 dle přílohy tohoto usnesení.
Hlasování: všichni pro
 
3)    Celostátní konference KDU-ČSL dle Statutu odborných komisí, ve smyslu § 18, odst. 4, písm. c) Stanov KDU-ČSL, zřizuje na návrh Předsednictva KDU-ČSL odborné komise dle přílohy.
Hlasování: všichni pro
 
 
4)    Celostátní konference KDU-ČSL vyzývá Předsednictvo KDU-ČSL, aby ve spolupráci s organizacemi Mladí lidovci a Mladí křesťanští demokraté a s Komisí pro vnitřní život strany vydali materiál k propagaci KDU-ČSL u mladých lidí za účelem jejich získání za členy KDU-ČSL:
Hlasování: 1 se zdržel, ostatní pro
 
 
 
 
 
 
 
                                      Jiří Stodůlka
                                                                                předseda návrhové komise
 
 
V Praze dne 26. června 2015
 
 
 
Příloha:
 
Přehled odborných komisí
 
 
ŠKOLSTVÍ A VĚDA  
 
DOPRAVA  
 
ZAHRANIČNÍ POLITIKA  
 
OBRANA, BEZPEČNOST A ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY  
 
ENERGETIKA  
 
VENKOVA A ZEMĚDĚLSTVÍ  
 
ZDRAVOTNICTVÍ  
 
SPRAVEDLNOST A LIDSKÁ PRÁVA  
 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 
KULTURA  
 
INFORMATIKA  
 
HOSPODÁŘSKÁ  
 
FINANCE A ROZPOČET  
 
SOCIÁLNÍ POLITIKA, RODINA A NNO  
 
EFEKTIVNÍ SPRÁVA ZEMĚ  
 
SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY  
 

KRAJSKÉ ZÁLEŽITOSTI A ROZVOJ
 
 

KOMUNÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ROZVOJ