Zpět

Usnesení Sjezdu 2015

Přidáno 26. 5. 2015 (Administrátor)
konaného ve dnech 23. a 24. května 2015 ve Zlíně

1.    Organizační záležitosti Sjezdu KDU-ČSL

1.1. Sjezd KDU-ČSL schválil:

 • složení pracovního předsednictva Sjezdu KDU-ČSL:

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, Ing. Marian Jurečka, MUDr. Zuzana Roithová, MBA, Ing. Jan Bartošek, Mgr. Ondřej Benešík, Ing. Klára Liptáková, Ing. Roman Línek, MBA, Mgr. Daniel Herman, Mgr. Pavel Hořava, Bc. Roman Celý DiS., Jiří Čunek, Ing. Stanislav Juránek, Mgr. Ing. Jan Kasal, Ing. Petr Rybář, Mgr. Jiří Mihola Ph.D., Mgr. Miroslav Rovenský, David Smetana, Doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A., Ing. Michaela Šojdrová, Mgr. Robert Šťastný, Ing. Jaroslav Šula, Ing. Antonín Tesařík, Jan Wolf, Ing. Jan Zasadil, Ing. Petr Šilar

 • Program Sjezdu KDU-ČSL 2015   

 • Jednací řád Sjezdu KDU-ČSL

 • Volební řád Sjezdu KDU-ČSL dle projednaných změn

1.2. Sjezd KDU-ČSL zvolil:

Mandátovou komisi ve složení:

 • předseda: Josef Dvořák

 • místopředseda: Petr Cajzl

 • členové: Jan Martínek, Eva Vaňková, Bc. Jana Zasadilová, Ing. Jan Kadlec, Oľga Haláková, MUDr. Jan Ševčík, Václav Nosek, Ing. Michal Derner, Jan Šplouchal, Alois Horák, Mgr. Marek Tomaštík, Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.

Návrhovou komisi ve složení:

 • předseda: Jan Šmídek

 • místopředseda: Mgr. Tomáš Jírů

 • členové: PhDr. Daniela Rázková, Mgr. Zdeněk Volf, Ing. Bc. Lukáš Franta, Ph.D., Ing. Petr Rybář, JUDr. Vratislav Pospíšil, Mgr. Bc. Petr Lanta, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Vít Beran, Ondřej Vlček, Ing. Jiří Stodůlka, Václav Pomikálek

Volební komisi ve složení:

 • předseda:  Jiří Navrátil

 • místopředseda: RNDr. Marie Michalicová

 • členové: Ing. Jan Obruča, Miloslava Čábelková, Bc. Vít Svoboda, Václav Palíšek, Jiří Rezek, Mgr. František Černý, Mgr. Miloš Krčmář, Lukáš Janeček, Ing. Jiří Vencl, Ph.D, Ing. Petr Piáček, Tomáš Bajer, Ing. Zdeněk Pícha

Dvěma ověřovateli záznamu Sjezdu KDU-ČSL 2015 byli jmenováni:  Jan Wolf a Jan Zasadil.

Hlavním skrutátorem byl jmenován: Jan Grossmann.

1.3. Sjezd KDU-ČSL schválil:

Zprávu předsedy KDU-ČSL pro sjezd Zlín 2015

1.4. Sjezd KDU-ČSL vzal na vědomí:

Zprávu o činnosti klubu poslanců KDUČSL
Zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL a Nezávislí
Zprávu o činnosti poslanců za KDU-ČSL v Evropském parlamentu
Zprávu o politické a organizační činnosti strany a plnění usnesení Sjezdu KDU-ČSL 2013
Finanční zpráva (Zprávu o hospodaření KDU-ČSL)
Zprávu o činnosti Celostátní revizní komise
Zprávu o činnosti Celostátního rozhodčího sboru


2. Volby

2.1. Sjezd KDU-ČSL zvolil:

 • předsedu KDU-ČSL: MVDr. Pavel Bělobrádek Ph.D., MPA

 • 1. místopředsedu KDU-ČSL: Ing. Marian Jurečka

 • další čtyři místopředsedy KDU-ČSL: Ing. Jan Bartošek, Mgr. Ondřej Benešík, Mgr. Jiří Mihola, MUDr. Zuzana Roithová, MBA

 • členy Celostátního výboru KDU-ČSL: Mgr. Ivana Bartošová, Ing. Jiří Carbol, Jiří Čunek, Oľga Haláková, Mgr. Petr Hladík, MUDr. Vít Kaňkovský, Mgr. Ing. Jan Kasal, Ing. arch. Jaroslav Klaška, Ing. Petr Kousal, PhDr. Michal Pehr Ph. D., David Smetana, Ing. Jaromír Talíř, Ing. Antonín Tesařík, Radomil Kašpar, Jan Wolf.

2.2. Sjezd KDU-ČSL zvolil:

 • předsedkyni CRS: JUDr. Marie Mazánková

 • členy CRS: Ing. Petr Doležal, JUDr. Zbyněk Jankovský Ph.D., JUDr. Dobromila Marková, JUDr. Vratislav Pospíšil

 • náhradníky CRS: Ing. Bc. Lukáš Franta, Ph.D.Jakub Jaksch

 • předsedkyni CRK: Ing. Monika Turnovská

 • členy CRK: Ing. Josef Ježek, Bc. Daniel Kalenda, Marie Monsportová, Ing. Mgr. Marie Sendlerová, Ing. Jiří Vencl Ph.D., Josef Herbrych, Josef Svoboda, Marek Tomaštík.

 • náhradníka CRK:      Jan Vojtěch Binder

2.3. Sjezd KDU-ČSL schválil členy CK zvolené na krajských konferencích:

 • Hlavní město Praha: Mgr. Jan Čižinský, MUDr. Marian Hošek, MUDr. Tom Philip, Ph.D., MBA, Alexandra Alvarová

 • Středočeský kraj: Mgr. Miroslav Rovenský, Karel Kroupa, Miloslava Čábelková, Daniel Průša

 • Jihočeský kraj:  PhDr. Ludmila Ourodová, Ing. Milan Třebín, Ing. Jan Zasadil

 • Plzeňský kraj: Ing. Jiří Svejkovský, Ing. Jiří Lodr

 • Karlovarský kraj: Jan Klíma

 • Ústecký kraj: JUDr. Vratislav Pospíšil

 • Liberecký kraj: Ing. Pavel Jiran

 • Královéhradecký kraj: Ing. Vladimír Derner, PhDr. Ing. Lukáš Janeček, Ing. Martin Machů

 • Pardubický kraj: Petr Čada, Ing. Pavel Šotola, Ing. František Weisbauer

 • Kraj Vysočina: Ing. Čeněk Jůzl, Mgr. Štěpán Komárek, Mgr. Radek Pátek, Ing. Magda Vaňková

 • Jihomoravský kraj: Ing. Michal Škvařil, Ing. Vít Beran, Ing. Klára Liptáková, Ing. František Svoboda, Ing. Miluše Macková, Mgr. Richard Zemánek, Mgr. Renata Smutná, PhDr. Jiří Horák, Ph.D. Ing. Jiří Němec

 • Olomoucký kraj: Ing. Milena Novotná, Mgr. Ivo Slavotínek, Ing. Ivo Čečman, Ing. Alois Horák

 • Zlínský kraj: Josef Bazala, Mgr. Zbyněk Král, MUDr. Robert Teleky, Ing. Jiří Stodůlka, Karla Vaculínová

 • Moravskoslezský kraj: Michal Jedlička, Libor Koval, Ing. Karel Suida, Ing. Václav Pomikálek, MBA Ing. Michael Trojka, Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.

2.4. Sjezd KDU-ČSL schválil náhradníky CK zvolené na krajských konferencích:

 • Hlavní město Praha: Mgr. Pavel Mareš, MUDr. Vladimír Říha

 • Středočeský kraj: Jan Vojtěch Binder, Mgr. Bc.Vladimír Dupal    

 • Jihočeský kraj: Ing. Bc. Lukáš Franta, Ph.D., Bc. Vít Svoboda, Bc. Šimon Heller    

 • Plzeňský kraj: Ing. Petr Náhlík, Ing. Roman Bílek         

 • Ústecký kraj: Mgr. František Černý         

 • Liberecký kraj: Ing. Štěpán Matek  

 • Královéhradecký kraj: Bc. Karel Klíma       

 • Pardubický kraj: Radomil Kašpar, František Jelínek, MUDr. Vít Ulrych, Mgr. Marie Jílková, Ing. Michal Kokula 

 • Kraj Vysočina: Ing. Jaromír Kalina 

 • Jihomoravský kraj: Jindřich Kocour, MUDr. Daniel Rychnovský, Marie Kousalová, Ing. Lukáš Jurečka, Ing. Jaroslav Čech, Ing. Jiří Michalica, Ing. Pavel Berka, Mgr. Václav Adamec, Bc. Jana Konradová         

 • Olomoucký kraj: Mgr., Ing. Petr Vysloužil    

 • Zlínský kraj: Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D., Ing. Vojtěch Ryza, Jaroslav Masař, Bc. Karel Smetana, Ing. Pavel Hnilica, CSc., Petr Švehla    

 • Moravskoslezský kraj: Krajská konference žádného náhradníka nezvolila.


3. Návrhy usnesení odborných komisí pro Sjezd KDU-ČSL 2015

3.1. Školství a věda – přednesl Jiří Mihola

 • Sjezd KDU-ČSL ukládá představitelům KDU-ČSL, kteří budou zvoleni v krajských volbách, aby při krajských koaličních vyjednáváních dávali důraz na oblast školství.

 • KDU-ČSL, s ohledem na význam církevních a soukromých škol podporuje zachování stavu financování tak, aby nedošlo k podfinancování této skupiny vzdělávacích zařízení.

 • KDU-ČSL si je vědoma problémů s nedostatkem míst v mateřských školách, zdůrazňuje prioritně nutnost řešení dostatku míst v těchto zařízeních a podporuje alternativní formy předškolní péče, jako jsou lesní školky a dětské skupiny.

 • KDU-ČSL podporuje zlepšení odborného vzdělávání a praxe žáků s důrazem na zapojení prvků duálního systému, tedy praxe v podnicích a pro podniky.

 • Sjezd KDU-ČSL při vědomí, že podpora a adekvátní financování vědecko-výzkumných institucí je nejlepší cestou a možností prosazení naší země v konkurenci evropského a světového trhu, podporuje přípravu nového zákona o vědě a výzkumu.

3.2. Informační a komunikační technologie – přednesl Jaroslav Hulák

 • KDU-ČSL klade důraz na budování informační společnosti a znalostní ekonomiky jako na významný způsob, jak zajistit prosperitu, globální konkurenceschopnost a bezpečnost České republiky. I proto podporujeme zavedení vysokorychlostního internetu prostřednictvím sítí nové generace.

 • KDU-ČSL podporuje systematicky řízený rozvoj a rozumnou centralizaci informačních systémů státu s cílem zajistit jejich fungování a zabránit plýtvání. Doporučuje, aby technické prostředky, případně celé služby byly sdíleny mezi rezorty a organizacemi, aby nedocházelo k duplicitním výdajům. Podporuje, aby klíčové nadrezortní informační systémy byly spravovány nezávislými úřady nebo úřadem vlády.

 • KDU-ČSL považuje za nutné zabránit zneužívání autorského práva k zajišťování nespravedlivých výhod pro dodavatele informačních systémů, při současném zachování spravedlivé ochrany autorských děl.

 • KDU-ČSL podporuje systematickou a rychlou digitalizaci archiválií StB a jejich zveřejnění včetně odpovídajícího financování.

3.3. Sociální politika – přednesl Jan Bartošek

 • KDU-ČSL podporuje legislativní změny u sociálních služeb, především víceleté financování sociálních služeb, navýšení příspěvku na péči a posílení pravomocí občana k využití příspěvku na péči.

 • KDU-ČSL podporuje dostupnost a kvalitu hospicové a obecně paliativní péče lůžkové i terénní. Bude usilovat o vytvoření systému společného financování kombinovaných služeb na pomezí sociální a zdravotní.

 • Sjezd KDU-ČSL vyzývá své zástupce, aby v rámci důchodové komise MPSV  aktivně podporovali prosazení spravedlivého zohlednění zásluh rodičů při výchově dětí.

 • Sjezd KDU-ČSL vyzývá své zástupce, aby prosazovali smysluplnou koncepci dostupného bydlení.

3.4. Zdravotnictvípřednesl Tom Philipp

 • Sjezd KDU-ČSL podporuje:

a)    KDU-ČSL podporuje zajištění ekonomické stability zdravotního systému prostřednictvím zavádění transparentních ekonomických pravidel v řízení zdravotních pojišťoven, zdravotnických zařízení a  zavedením důsledných kontrolních mechanismů.

b)    KDU-ČSL podporuje zavedení pravidelné valorizace úhrad za státní pojištěnce s vazbou na všeobecný vyměřovací základ pro důchodové pojištění.

c)    KDU-ČSL podporuje řešení nedostatku lékařů zjednodušením přístupu k postgraduálnímu vzdělávání a jeho přenesením na základní pracoviště.

d)    KDU-ČSL podporuje řešení nedostatku sester zvýšením kompetencí zdravotních asistentek a snížením administrativní zátěže

3.5. Zahraniční a Evropská politika – přednesl Ondřej Benešík

Ukrajina

 • KDU-ČSL plně podporuje zachování územní celistvosti Ukrajiny, odsuzuje ruskou agresi a zásadně odmítá přepisování hranic vojenskou silou.

 • KDU-ČSL je pro zachování, v případě potřeby i zpřísnění sankcí do doby, než Rusko ustoupí od své agresivní politiky. Upřednostňuje diplomatické řešení a vítá uzavření Minských dohod.

 • KDU-ČSL podporuje reformní úsilí Ukrajiny, především snahu vlády a parlamentu vypořádat se s vysokou mírou korupce.

Evropská unie

 • KDU-ČSL podporuje evropský integrační proces včetně stanovení termínu pro přijetí eura a posilování pozice ČR ve strukturách EU.

 • KDU-ČSL podporuje uzavření dohody o Transatlantickém obchodím a investičním partnerství mezi EU a USA za předpokladu, že bude plně dodržen mandát, který členské státy daly Evropské komisi jakožto vyjednavači této dohody.

Migrace

 • Sjezd KDU-ČSL vyzývá své zástupce ve vládě a v Parlamentu ČR a v EP,aby se zasazovali o řešení problému uprchlíků ohrožených na životě, kteří utíkají z oblastí postižených válečným konfliktem a kteří žádají o mezinárodní ochranu před pronásledování.

 • Jsme si vědomi, že nelegální migrace představuje v současnosti jeden z největších problémů Evropy. Podporujeme hledání společného řešení v rámci EU, avšak trváme na tom, že rozhodnutí o přijímání uprchlíků musí nadále zůstat v kompetenci národních států.

 • KDU-ČSL preferuje prevenci, zejména posílení vnějších hranic EU, urychlené vracení ekonomických migrantů, boj proti pašerákům lidí, zvýšení humanitární a rozvojové pomoci a větší zapojení bohatých muslimských zemí do řešení problému. Zároveň navrhujeme, aby se ČR připravila na možnou velkou uprchlickou vlnu z východu, která hrozí, pokud se dále rozšíří konflikt na Ukrajině.

Pronásledování křesťanů

 • KDU-ČSL odsuzuje útoky a pronásledování křesťanů ve světě, zejména Sýrii, Pákistánu, Iráku, Iránu a Severní Koreji, kde patří k nejvíce ohroženým menšinám. KDU-ČSL děkuje svým zástupcům ve vládě a v Parlamentu ČR a v EP za dosavadní angažmá ve prospěch pronásledovaných a vyjadřuje podporu jejich dalšímu úsilí na tomto poli. 

3.6. Politický islám – přednesl Pavel Svoboda 

 • Základní evropské hodnoty jsou pro nás trvale platné, nedělitelné a nedotknutelné. Těmito evropskými hodnotami KDU-ČSL rozumí: základní práva – zejména svobodu slova, svobodu shromažďování, svobodu vyznání, dále pak demokracii, právní stát, rovnost před zákonem a úctu k lidskému životu a lidské důstojnosti.

 • KDU-ČSL rozlišuje mezi islámem jako náboženstvím a politickým islámem jako ideologií, která nese prvky neslučitelné s demokracií a lidskými právy. Evropská nemuslimská většina musí vést s muslimskou menšinou neustálý dialog, vycházející ze zdůraznění evropských hodnot. V tomto dialogu musíme důsledně rozlišovat mezi islámem jako náboženstvím a politickým islámem jako státní ideologií.

Pokojné soužití s muslimy v Evropě ale nesmí znamenat smíření s politickým islámem. Evropa nesmí tolerovat vyjadřování nenávisti ke svým základním hodnotovým pilířům.

Sebevědomá Evropa musí vyžadovat, aby i v muslimských zemích byla respektována svoboda vyznánffí, jako ji respektujeme my, Evropané.

3.7. Obrana, bezpečnost a zpravodajské služby – přednesl Pavel Bělobrádek

 • KDU-ČSL vyzývá vládu České republiky, aby naplnila závazek předsedů koaličních stran do roku 2020 postupně navýšit obranný rozpočet na úroveň 1,4% HDP. Aby bylo možné tento slib naplnit, je nutné revidovat loni schválený rozpočtový výhled na období 2016-2017 a udělat vše pro zvyšování výdajů na obranu směrem k hranici 2% HDP, k čemuž se ČR v rámci Aliance opakovaně zavázala, naposledy na summitu ve Walesu v září 2014. 

3.8.  Efektivní správa země – přednesl Pavel Bělobrádek

 • KDU-ČSL podporuje všechny aktivity, které mohou udržet či zlepšit kvalitu života na venkově. Proto souhlasí s projektem Pošta partners, který dává šanci zachovat stávající pobočkovou síť České pošty. KDU-ČSL vyzývá komunální politiky, aby tam, kde je to užitečné, tento záměr podpořili.

3.9.  Doprava – přednesl Antonín Tesařík

 • KDU-ČSL je znepokojena situací v rezortu dopravy – především v souvislosti s neplněním koaliční smlouvy.

 • Chybí harmonizace železniční a silniční dopravy

 • Chybí vyřešení výkonového zpoplatnění silniční nákladní dopravy

 • Za nedostatečné považujeme přípravu a realizaci opatření k zajištění bezpečnosti silničního provozu

  • Zpožďuje se přijetí legislativních podmínek pro urychlení liniových staveb dopravní infrastruktury

 • Není jasné, jak budou stabilizovány zdroje k financování dopravní infrastruktury

 • Zásadně není plněn úkol stanovený v koaliční smlouvě stanovující posílení role a atraktivity železnice v našem dopravním systému a funkci Českých drah, a.s., jako národního dopravce.

 • Sjezd KDU-ČSL žádá vedení KDU-ČSL, aby projednalo neplnění koaliční smlouvy v části doprava.

3.10.   Zemědělství a venkov – přednesl Jan Kovář

 • KDU-ČSL doporučuje zástupcům strany, kteří se účastní schvalování mezinárodních smluv a nařízení, aby se maximálně zasazovali o to, aby se nesnížily normy pro kvalitu a bezpečnost potravin v naší republice a na společném evropském trhu.

 • KDU-ČSL žádá členy na všech úrovních, aby prosazovali taková opatření, která povedou ke snížení vývozu surového nezpracovaného dřeva tím, že podpoří rozvoj zpracování dřeva v ČR a tím zvýšení přidané hodnoty této suroviny s cílem zvýšit počet pracovních míst navázaných na lesní hospodářství.  

3.11   Národní hospodářství – přednesl Robert Šťastný

 • Sjezd KDU-ČSL oceňuje zástupce KDU-ČSL ve vládě a Parlamentu za to, že prosadili daňové slevy na děti, a žádá je, aby v tomto úsilí pokračovali. 

3.12   Sdělovací prostředky – přednesl Jaromír Talíř

 • KDU-ČSL si uvědomuje, jakou úlohu hrají v politickém prostoru České republiky svobodná a nezávislá média, a upozorňuje na rizika plynoucí z koncentrace vlastnictví médií.

 • KDU-ČSL vyzývá zástupce strany, aby podpořili posílení nezávislosti a rozvoj médií veřejné služby jako prostředků, jimiž lze v České republice zajistit kvalitu informací, pluralitu a svobodnou společenskou diskusi. KDU-ČSL bude usilovat o posílení této nezávislosti na politické moci i komerčních zájmech.  


4. Sjezd KDU-ČSL 2015 určuje

Základní směr politiky KDU-ČSL pro období 2015-2017 dle dokumentu předsedy KDU-ČSL předneseného na Sjezdu 2015 a ukládá Celostátnímu výboru KDU-ČSL zapracovat připomínky do diskuze.

5.Vít Ulrych, Pardubice

Sjezd KDU-ČSL vyzývá CV KDU-ČSL, aby se začal zabývat vyhledáváním vhodného kandidáta na prezidenta republiky.

6.Pavel Šotola

Sjezd KDU-ČSL ukládá členům vlády za KDU-ČSL prosazovat ve vládě bezodkladné řešení situace v oblasti sociálních služeb, a to v důsledku nedostatečných finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 a prosazovat uvolnění částky 721,5 mil. Kč na dofinancování sociálních služeb v roce 2015. Tato částka odpovídá reálným potřebám v krajích a pokrývá reálný meziroční pokles dotací.

7.Marian Jurečka, Zuzana Roithová

Celostátní sjezd KDU-ČSL doporučuje vedení KDU-ČSL projednat na vládní úrovni návrh KDU-ČSL na znovuzavedení daňové slevy na děti i pro živnostníky uplatňující paušál.

8.Marian Jurečka, Zuzana Roithová

Celostátní sjezd KDU-ČSL doporučuje vedení KDU-ČSL iniciovat na vládní úrovni opatření umožňující rozvoj využití ekologicky efektivních biopaliv 2. a 3. generace v podmínkách ČR, která sníží naši závislost na dodávkách ropy ze zahraničí.

9.Petr Hladík

Sjezd ukládá předsednictvu KDU-ČSL, aby ve spolupráci s Pavlem Svobodou připravilo založení a plán práce stranického think-tanku, jakožto mozkového trustu, který zajistí platformu spolupráce se špičkovými českými a zahraničními odborníky - a to nejpozději do konce roku 2015.

10.Marie Sendlerová

Sjezd KDU-ČSL podporuje vytvoření transparentního a stabilního systému financování sociálních služeb, který vytváří rovné podmínky pro všechny subjekty, a podporuje rozvoj sektoru nestátních neziskových organizací, zejména dotváření zákona o veřejné prospěšnosti a na něho navazující úpravu daňových zákonů.

11.Blanka Vildová

KDU-ČSL podporuje přijímání opatření na vytváření takového systému péče o ohrožené děti, který dětem zaručí právo na dětství primárně ve vlastních rodinách, pokud nebude možné, tak v náhradní rodinné péči, v nejzazším případě jiné vhodné formě náhradní výchovy. Deinstitucionalizace přitom nesmí jít proti zájmu dětí!

12.Josef Svoboda

Sjezd vyzývá poslance a senátory za KDU-ČSL, aby navrhli a podpořili změnu právních prostředků určujících užití prostředků získaných z hazardu.

13.Marek Tomaštík

Sjezd vyzývá komisi pro školství a vědu a komisi pro obranu, bezpečnost a zpravodajské služby, aby projednala možnost zavedení předmětu ochrana obyvatelstva do výuky.

14.Věra Pražáková

Sjezd KDU-ČSL doporučuje vedení KDU-ČSL podporovat rozvoj paliativní péče v ČR, včetně vytvoření národní strategie rozvoje paliativní péče na 2015-2020 v ČR.

15.Ludvík Hovorka

1)    Sjezd KDU-ČSL ukládá svým voleným zástupcům v Parlamentu ČR prosazovat a podporovat takové návrhy zákonů O loteriích a jiných podobných hrách, které budou nejenom zvyšovat zdanění hazardu, ale současně umožní obcím a městům na svém území provozovny hazardních her efektivně regulovat a případně nepovolit.
 
2)    Sjezd KDU-ČSL ukládá svým voleným zástupcům v Parlamentu ČR prosazovat změny zákonů ve vzdělávání lékařů a zdravotních sester, které zjednoduší získání odborné způsobilosti, a současně výrazně zvýšit podporu odborných stáží začínajících lékařů v krajských nemocnicích, pro zajištění dostatečného počtu lékařů a zdravotních sester.
 
3)    Sjezd KDU-ČSL ukládá svým voleným zástupcům v Parlamentu ČR prosazovat nápravu cenotvorby ve zdravotnictví – zavedení reálných cen zdravotnických výkonů, zdravotnických prostředků a nemocničních léčivých přípravků.
 
4)    Sjezd KDU-ČSL ukládá svým voleným zástupcům v Parlamentu ČR prosazovat zachování systému více zdravotních pojišťoven a zabránit jejich netransparentnímu a bezdůvodnému slučování.
 
5)    Sjezd KDU-ČSL ukládá svým voleným zástupcům v Parlamentu ČR zabránit zvýhodňování některých zdravotnických zařízení na úkor jiných v systému úhrad zdravotních výkonů ze zdravotních pojišťoven.
 
6)    Sjezd KDU-ČSL vnímá rostoucí nedostatek řemeslníků jako významné omezení hospodářského růstu a ukládá voleným představitelům KDU-ČSL vytvářet lepší podmínky pro získávání řemeslných dovedností žáků i významně vyšší podporu řemeslných a technických oborů.

 
 
 
Ve Zlíně dne 24. května 2015                                  


 
 
                                                                      Jan Šmídek
                                                                  předseda návrhové komise