Zpět

Usnesení 8. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL ze dne 20. 3. 2015

Přidáno 20. 3. 2015 (Administrátor)
 Usnesení
8. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
20. března 2015, Praha, Palác Charitas
 
 
1)    Celostátní konference bere na vědomí:
 
Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí rezignaci Miroslava Houšky na členství v Celostátní konferenci KDU-ČSL a obsazení tohoto místa zvoleným náhradníkem Ing. Čeňkem Jůzlem.
 
Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí Zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL.
 
Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí Zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL.
 
Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí Zprávu poslanců KDU-ČSL Evropského parlamentu za období 10. 12. -13. 3. 2015.
 
Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí předloženou "Zprávu o organizačním zajištění Sjezdu KDU-ČSL 2015".
 
Celostátní konference KDU- ČSL bere na vědomí informace o aktuální politické situaci.
 
Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí předloženou "Zprávu o organizačním zajištění Sjezdu KDU-ČSL 2015".
 
 
Hlasování: všichni pro
 
 
2)    Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
CK KDU-ČSL si velmi váží obětí, které přinesli vojáci Rudé armády, Spojených států a dalších zemí při osvobozování naší země od německých okupantů.

Vyzývá místní organizace, aby si konec druhé světové války důstojně připomněly nejlépe vzpomínkovou slavností tam, kde jsou památníky obětem druhé světové války.

Zároveň však CK KDU-ČSL vyzývá prezidenta Zemana, aby přehodnotil své rozhodnutí účastnit se vojenské přehlídky armády Ruské federace na oslavu konce druhé světové války v Moskvě. V situaci, kdy probíhá porušování mezinárodního práva ze strany Ruska, považujeme za nevhodné, aby se hlava našeho státu po boku představitelů KLDR a Číny zúčastnila této akce.

Hlasování: 2 se zdrželi, ostatní pro
 
 
 
Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje Zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL.
 
Hlasování: všichni pro
 

Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje Výroční finanční zprávu KDU-ČSL za rok 2014.
 
Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje zprávu CRK o kontrole účetní závěrky KDU-ČSL za rok 2014.
 
Hlasování: všichni pro
 
 
 
 
3)    Celostátní konference KDU-ČSL doporučuje:
 
Celostátní konference KDU-ČSL doporučuje Sjezdu KDU-ČSL schválit předložený návrh Jednacího řádu Sjezdu KDU-ČSL 2015.
 
 
Celostátní konference KDU-ČSL doporučuje Sjezdu KDU-ČSL schválit předložený návrh Volebního řádu Sjezdu KDU-ČSL 2015.
 
Hlasování: všichni pro

 
 
Jiří Stodůlka
předseda návrhové komise
 
 
V Praze dne 20. března 2015