Zpět

Usnesení 7. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL ze dne 19. 12. 2014

Přidáno 19. 12. 2014
Usnesení
7. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
19. prosince 2014, Praha, Palác Charitas
 
 
1)    Celostátní konference bere na vědomí:
-  kontrolu plnění usnesení zasedání Celostátní konference KDU-ČSL přednesenou Pavlem    Hořavou.
 
- zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL přednesenou Pavlem Bělobrádkem.
 
      - zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL přednesenou Jiřím Miholou.
 
-  zprávu o aktuální politické situaci přednesenou Pavlem Bělobrádkem.
 
-  zprávu poslanců Evropského parlamentu přednesenou Michaelou Šojdrovou.
 
H: všichni pro
 
 
2)    Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
- zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL.
- rozpočet KDU-ČSL na rok 2015 předložený generálním sekretářem.
H: všichni pro
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Mgr. Ing. Jan Kasal
 
                                                                                 předseda návrhové komise
 
 
V Praze dne 19. prosince 2014