Zpět

Usnesení 6. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL ze dne 26. 9. 2014

Přidáno 30. 9. 2014
Usnesení
6. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
26. září 2014, Praha, Palác Charitas

1)    Celostátní konference bere na vědomí:
 • kontrolu plnění usnesení zasedání Celostátní konference KDU-ČSL přednesenou Pavlem Hořavou.
 • zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL přednesenou Petrem Šilarem.
 • zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL přednesenou Jiřím Miholou. 
 • zprávu o aktuální politické situaci přednesenou Pavlem Bělobrádkem.
 •  zprávu poslanců Evropského parlamentu přednesenou Tomášem Zdechovským.
H: všichni pro
 
 
2)    Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
 • zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL.
 • návrh programu Sjezdu
 • harmonogram stranických akcí 2015 navazujících na přípravu Sjezdu KDU-ČSL 2015
 • Sjezdový účastnický příspěvek ve výši 2000,-Kč na delegáta.
H: většina pro
 
3)    Celostátní konference KDU-ČSL ukládá:
 • předsedovi KDU-ČSL svolat do 31. ledna 2015 Sjezd KDU-ČSL 2015.
H: všichni pro
4)    Celostátní konference KDU-ČSL určuje:
 • dobu konání sjezdu na dny 23. - 24. 5. 2015
 • místem konání sjezdu bude Zlín
 • výchozí počet delegátů sjezdu: 200 volených delegátů. Počet delegátů za jednotlivé krajské, resp. okresní organizace bude stanoven výpočtem podle Volebního řádu KDU-ČSL.
 • výchozí počet členů Celostátní konference KDU-ČSL: 50 volených členů. Počet volených členů za jednotlivé krajské organizace bude stanoven výpočtem podle Volebního řádu KDU-ČSL.
H: všichni pro
 
5)    Celostátní konference ukládá generálnímu sekretáři KDU-ČSL:
 • organizačně zajistit přípravu a konání Sjezdu KDU-ČSL 2015,
 • podat o organizačním zajištění tohoto sjezdu zprávu Celostátní konferenci KDU-ČSL nejpozději do 31. 3. 2015.
 H: všichni pro
 
 
 
                                                                                     Mgr. Ing. Jan Kasal,v.r.
 
                                                                                předseda návrhové komise
 
 
V Praze dne 26. září 2014