Dokumenty

Zásady hospodaření

§ 29

 1. KDU-ČSL jako celek je samostatnou právnickou osobou. Za své závazky odpovídá celým svým majetkem. Strana hospodaří na základě schváleného ročního rozpočtu.
 2. Příjmem strany jsou:
  1. příspěvky ze státního rozpočtu a z rozpočtů krajů a obcí, stanoví-li tak zákon,
  2. členské a mimořádné členské příspěvky vybírané na základě příspěvkového řádu,
  3.  dary,
  4. příjmy z pronájmu movitého a nemovitého majetku,
  5. úroky z vkladů,
  6. příjmy z prodeje movitého a nemovitého majetku,
  7. příjmy z pořádání politických, vzdělávacích, kulturních, společenských, sportovních a rekreačních akcí, z tombol,
  8. půjčky a úvěry.
 3. Při hospodaření a účetnictví se strana řídí zákony České republiky. Účetní evidenci o hospodaření s příspěvkem ze státního rozpočtu vede strana odděleně.
 4. Hospodaření a účtování ve straně se řídí Směrnicí pro hospodaření a účtování v KDU-ČSL.