KDU.breadcrumbs.homeO nás Dokumenty Stanovy Sestavování kandidátek

Dokumenty

Sestavování kandidátek

§ 27

 1. Kandidátky do místních zastupitelstev sestavují výbory místní organizace strany po projednání na členské schůzi. Pokud v místě není místní organizace strany, může kandidátku do místních zastupitelstev sestavit okresní výbor strany. Kandidátku do městských zastupitelstev územně členěných měst sestavují městské výbory z návrhů místních organizací. V případě existence více místních organizací ve vazbě na jeden samosprávný orgán rozhoduje o modelu sestavení kandidátky okresní výbor.
 2. Kandidáty do zastupitelstev krajů, Poslanecké sněmovny, Senátu, Evropského parlamentu a na Prezidenta ČR navrhují členové a orgány strany.
 3. Sestavování pořadí na kandidátních listinách do zastupitelstev krajů, Poslanecké sněmovny, Senátu a Evropského parlamentu předchází vnitrostranická volba (primární volby).
 4. Krajský výbor rozhoduje o konečném pořadí na kandidátních listinách do zastupitelstev krajů na základě výsledků primárních voleb a uzavřených koaličních dohod. Změnu pořadí oproti výsledkům primárních voleb musí krajský výbor předem zdůvodnit a projednat s okresními výbory.
 5. Kandidátní listiny při volbách do Poslanecké sněmovny, Senátu a Evropského parlamentu sestavuje celostátní výbor na základě primárních voleb a uzavřených koaličních dohod. Změnu pořadí oproti výsledkům primárních voleb musí celostátní výbor předem zdůvodnit a projednat s krajskými výbory.
 6. Pravidla primárních voleb kandidátů (Nominační řád primárních voleb) schvaluje Celostátní konference. 

§ 28

Stanovení klíče pro delegáty okresních konferencí, krajských konferencí, sjezdu a pro členy celostátní konference a celostátního výboru

 1. Podrobný postup stanoví Volební řád KDU-ČSL schválený celostátní konferencí.
 2. Volební řád KDU-ČSL určí způsob volby delegátů sjezdu, krajských konferencí a okresních konferencí.
 3. Volební řád KDU-ČSL určí způsob volby členů Celostátní konference a Celostátního výboru.
 4. Pro stanovení počtu delegátů sjezdu, členů Celostátní konference a Celostátního výboru se za základní územní jednotku považuje volební kraj, pro stanovení počtu delegátů krajské konference se za základní územní jednotku považuje okres, pro stanovení počtu delegátů okresní konference se tento mechanismus může použít analogicky.
 5. Klíč pro stanovení počtu delegátů sjezdu, krajské konference a členů celostátní konference bere v úvahu velikost členské základny a volební výsledky a počet zapsaných voličů.