Dokumenty

Základní ustanovení

§ 1

  1. Politická strana nese název Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (dále jen „strana“), její zkratka je KDU-ČSL.
  2. KDU-ČSL je politickou stranou ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Strana působí v České republice.
  4. Sídlem strany je Praha, Palác Charitas, Karlovo náměstí 317/5, 128 00 Praha 2.