KDU.breadcrumbs.homeO nás Dokumenty Stanovy Programové zásady a cíle

Dokumenty

Programové zásady a cíle

§ 2

  1. KDU-ČSL je politická strana, jež usiluje o uplatňování křesťanských a konzervativních hodnot ve společnosti a státu.
  2. KDU-ČSL hájí důstojnost lidské osoby od početí do přirozené smrti a principy společného dobra, spravedlnosti, subsidiarity a solidarity. Východiska pro řešení politických problémů nachází KDU-ČSL v křesťanské sociální etice.
  3. KDU-ČSL hájí rodinu jako společenství muže, ženy a dětí a považuje ji za základní podmínku života společnosti a státu. Rodina tu není pro společnost a pro stát, ale společnost a stát tu jsou pro rodinu.
  4. KDU-ČSL prosazuje právní stát a parlamentní demokracii, ve které je každý člověk odpovědný za sebe a svou rodinu, spoluzodpovědný za svou obec a zemi, kde žije. KDU-ČSL klade důraz na vlastní iniciativu člověka, svobodnou názorovou diskuzi, sebeorganizaci společnosti a široké zapojení občanů do rozhodovacích procesů.
  5. KDU-ČSL prosazuje sociálně tržní hospodářství. Fungování svobodného trhu je pro KDU-ČSL nemyslitelné bez pevného právního rámce a potřebného ohledu k těm, kdo zůstávají na okraji společnosti.
  6. KDU-ČSL podporuje evropskou spolupráci založenou na židovsko-křesťanských hodnotách a principu subsidiarity.