Dokumenty

Předsednictvo strany

§ 16

 1. Předsednictvo strany se schází podle potřeby zpravidla jednou týdně. Skládá se z předsedy strany, všech místopředsedů strany, generálního sekretáře, zástupce klubu poslanců, zástupce klubu senátorů a zástupce národní delegace KDU-ČSL v Evropském parlamentu. Ve všech případech hlasování předsednictva rozhoduje při rovnosti hlas předsedy strany.
 2. Předsednictvo strany zejména:
  1. projednává aktuální politické otázky,
  2. koordinuje činnost klubu poslanců, klubu senátorů, národní delegace KDU-ČSL v Evropském parlamentu a členů vlády,
  3. ukládá úkoly předsedovi, místopředsedům, generálnímu sekretáři, případně dalším funkcionářům strany,
  4. předkládá celostátnímu výboru návrh ročního rozpočtu a roční účetní uzávěrky strany,
  5. na návrh předsedy strany a doporučení celostátního výboru jmenuje a odvolává generálního sekretáře,
  6. jmenuje a odvolává předsedu, místopředsedu, tajemníka a členy odborných komisí