Dokumenty

Předseda strany

§ 24

  1. Předseda strany stojí v čele celé strany. Svolává předsednictvo strany, celostátní výbor a celostátní konferenci a předsedá jim. Je oprávněn se zúčastnit všech zasedání orgánů celé strany; pokud není členem příslušného orgánu, vystupuje s hlasem poradním.
  2. Předseda strany je oprávněn činit veškerá opatření, která se mu jeví jako nezbytná, neodporují-li stanovám.
  3. Předseda strany navrhuje jmenování a odvolání generálního sekretáře.
  4. Na postavení předsedů krajských a okresních organizací se ustanovení předešlých odstavců použije přiměřeně.
  5. Předsedové stranických organizací a orgánů mohou dle svého uvážení na jednání organizace nebo orgánu, kterému předsedají, přizvat další členy strany s hlasem poradním.