KDU.breadcrumbs.homeO nás Dokumenty Stanovy Přechodná a závěrečná ustanovení

Dokumenty

Přechodná a závěrečná ustanovení

  1. Platnost a účinnost doplnění § 13, odst. 2, § 19, odst. 2 a § 20 odst. 2 a dále § 22 odst. 6 končí k 31. 12. 2022.
  2. Tato změna stanov KDU-ČSL nabývá platnosti jejím schválením Celostátní konferenci KDU-ČSL v Praze 18. 12. 2020.
  3. Účinnost stanov je dnem registrace, nejdříve 1. 1. 2021.

Toto znění stanov schválila Celostátní konference KDU-ČSL dne 18. 12. 2020.

Stanovy byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 15.1.2021