KDU.breadcrumbs.homeO nás Dokumenty Stanovy Přechodná a závěrečná ustanovení

Dokumenty

Přechodná a závěrečná ustanovení

  1. Ruší se Stanovy KDU-ČSL přijaté na Sjezdu KDU-ČSL 20. a 21. listopadu 2010 ve Žďáru nad Sázavou.
  2. Tato změna stanov KDU-ČSL nabývá platnosti jejím schválením Sjezdem KDU-ČSL v Praze dne 27. 5. 2017.
  3. Účinnost stanov je dnem registrace, nejdříve 1. 7. 2017.
Toto znění stanov schválil Sjezd KDU-ČSL konaný dne 27. 5. 2017 v Praze.

Stanovy byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 12. 6. 2017.