KDU.breadcrumbs.homeO nás Dokumenty Stanovy Přechodná a závěrečná ustanovení

Dokumenty

Přechodná a závěrečná ustanovení

  1. Ruší se Stanovy KDU-ČSL přijaté na Sjezdu KDU-ČSL 27. 5. 2017 v Praze.
  2. Tato změna stanov KDU-ČSL nabývá platnosti jejím schválením Sjezdem KDU-ČSL v Brně 30. 3. 2019.
  3. Účinnost stanov je dnem registrace, nejdříve 1. 7. 2019.
  4.  
     
    Toto znění stanov schválil Sjezd KDU-ČSL konaný dne 30. 3. 2019 v Brně a Celostátní konference KDU-ČSL dne 21. 6. 2019.
    Stanovy byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 25.6.2019