KDU.breadcrumbs.homeO nás Dokumenty Stanovy Přechodná a závěrečná ustanovení

Dokumenty

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 39

  1. Ruší se poslední znění Stanov KDU-ČSL přijaté na Celostátní konferenci dne 18. 12. 2020 v Praze.
  2. Tato změna stanov KDU-ČSL nabývá platnosti jejím schválením Sjezdem KDU-ČSL v Ostravě dne 23. 4. 2022.
  3. Účinnost stanov je dnem registrace
Toto znění stanov schválil Sjezd KDU-ČSL konaný dne 23. 4. 2022 v Ostravě.
Stanovy byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 16.5.2022