Dokumenty

Parlamentní kluby

§ 30

  1. Parlamentní kluby koordinují činnost a práci poslanců a senátorů.
  2. Parlamentní klub reprezentuje a jeho mluvčím na veřejnosti je předseda klubu nebo klubem pověřený poslanec či senátor.
  3. Právo účastnit se zasedání parlamentních klubů mají členové celostátního výboru. 

§ 31

Pro jednání klubů v Evropském parlamentu a zastupitelstvech krajů platí ustanovení § 30 obdobně.