Dokumenty

Nutné změny stanov

§ 37

Celostátní konference může změnit nebo doplnit stanovy strany jen v případě, že vzniklou situaci nelze vyřešit ani na základě výkladu podaného celostátním rozhodčím sborem. Změna nebo doplněk musí být schváleny dvoutřetinovou většinou všech členů celostátní konference a celostátním rozhodčím sborem. Tato změna nebo doplněk podléhá dodatečnému schválení nadcházejícím sjezdem.

§ 38

 1. Ustanovení stanov a další schválené vnitrostranické normy jsou závazné pro všechny členy a organizační složky strany.
 2. Základními vnitrostranickými normami jsou:
  1. Jednací řád KDU-ČSL,
  2. Organizační řád KDU-ČSL,
  3. Nominační řád primárních voleb KDU-ČSL,
  4. Statut Celostátního rozhodčího sboru KDU-ČSL,
  5. Statut Celostátní revizní komise KDU-ČSL,
  6. Zásady jednání v parlamentních klubech KDU-ČSL,
  7. Statut Programové rady a Odborných komisí KDU-ČSL,
  8. Směrnice pro hospodaření a účtování v KDU-ČSL,
  9. Mzdový předpis KDU-ČSL,
  10. Příspěvkový řád KDU-ČSL,
  11. Rozhodčí řád celostátního rozhodčího sboru,
  12. Volební řád KDU-ČSL,
  13. Pracovní řád KDU-ČSL.
 3. Základní programové dokumenty KDU-ČSL schvaluje sjezd nebo celostátní konference.